Casper de Vries benoemd tot voorzitter Commissie verzekeraars

Casper de Vries benoemd tot voorzitter Commissie

Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics is aangesteld als voorzitter van de Commissie verzekeraars. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met de instelling van de onafhankelijke Commissie verzekeraars. Deze commissie zal onderzoeken hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. Deze rol bestaat onder meer uit het spreiden en beheersbaar maken van risico’s en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie.

Ook Dirk Schoenmaker (decaan Duisenberg School of Finance en hoogleraar Finance, Banking & Insurance aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Jos Streppel (voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN en voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code) en Ben Verhoeven (voormalig directeur wetgeving directe belastingen bij het ministerie van Financiën) nemen zitting in de Commissie.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de veranderende regelgeving voor de sector, maatschappelijke ontwikkelingen die de klantvoorkeur beïnvloeden en diverse economische en financiële ontwikkelingen. Dijsselbloem vraagt de Commissie het onderzoek voor het einde van 2014 af te ronden. Met de installatie van deze commissie geeft het kabinet uitvoering aan een motie van PvdA-kamerlid Nijboer.