College Café: Acceptatie van verschillende vormen van seksuele- en genderdiversiteit

Photo: Arie Kers
A. Kers

Op dinsdag 15 mei vond het derde College Café plaats. Het stond ditmaal in het teken van de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie, die 17 mei plaatsvindt.

Erasmus Pride organiseerde samen met het Diversity & Inclusion Office een panel over acceptatie en intolerantie van seksuele en genderdiversiteit.

Onder begeleiding van Anna Tijsseling, postdoc researcher at Willem Pompe Institute and docent Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, gingen de panelleden en het publiek met elkaar in gesprek. Anna stelde om een andere taal te zoeken voor de huidige negatief geladen en psychiatrische terminologie ‘fobie’ in homofobie en genderfobie. Marli Huijer (hoogleraar publieksfilosofie en ‘Faculty Diversity Officer’ aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit) gaf aan dat we weg moeten blijven van het onderscheid tussen normaal en abnormaal. We moeten voorbij de seksuele identiteit kijken en elkaar niet in hokjes stoppen. Ze refereerde daarbij ook aan haar net verschenen boek ‘Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid’.

Esther Plugge, transgender en secretaris van het Transcafé, gaf aan muren te willen afbreken en ernaar te streven om niet continue beoordeeld te worden op haar genderidentiteit. Hoewel Esther zich in de publieke ruimte altijd extra bewust is van haar gender doordat anderen naar haar kijken, gaf Anwar, Egyptische vluchteling, aan dat hij zo blij is met de acceptatie van zijn homoseksualiteit in Nederland. Hij waardeert juist het feit dat hij in Nederland vrij is om zichzelf te zijn. Als hij op hoge hakken wil lopen, kan dat zonder verdere gevolgen. Hij krijgt er zelfs positieve reacties op. Hij erkende echter ook dat dat niet voor iedereen geldt, en zeker (nog) niet voor transgenders.

De bijeenkomst werd afgesloten met de vraag of we een andere taal konden vinden die ons bevrijdt van de negatieve connotatie die ‘fobie’ met zich meedraagt. Geopperd werd de term heteronormativity. Niet iedereen was het daarmee eens maar de verschillende standpunten leidden in ieder geval tot het inzicht dat we een nieuwe positieve taal moeten vinden om het te hebben over seksualiteit en gender.

De EUR hijst op 17 mei de regenboogvlag in het kader van de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie.

Meer informatie

The College Cafés are an initiative of the Diversity & Inclusion Office. With the cafés, the D & I Office wants to stimulate students and employees to get in touch with each other and to enter into a discussion about important themes relating to diversity and inclusion. The College Cafés take place 4 times a year. Ideas for a next college café? Feel free to mail to diversity@eur.nl.

The Diversity & Inclusion Week takes place in the week of 28 May to 1 June. For more information, visit www.eur.nl/diversity