Comeniusbeurs: aanvragen voor 31 augustus

Ons onderwijs vernieuwt in deze bijzondere tijd sneller dan ooit. Heb jij een onderwijsinnovatieproject of ben jij geïnspireerd geraakt om jouw innovatie verder uit te werken en kan deze nog financiering gebruiken? Zorg ervoor dat je uiterlijk 31 augustus een intentieverklaring voor een Comeniusbeurs hebt ingediend.

Deze beurzen zijn bedoeld voor onderwijsprofessionals werkzaam aan bekostigde hoger onderwijs instellingen in Nederland en verzorgen financiering voor onderwijsinnovatieprojecten.

Docenten kunnen een aanvraag indienen binnen de volgende thema’s:

  1. De eerste honderd dagen van de student
  2. Werken aan maatschappelijke vraagstukken
  3. Succesvol afstuderen
  4. Vrij thema – gerelateerd aan de Strategische agenda Hoger Onderwijs

Meer informatie over de thema’s vind je hier

De EUR heeft weer de mogelijkheid om zich aan te melden voor een Leadership Fellow (één per instelling). Wil je je hiervoor aanmelden, meld dit dan uiterlijk 3 juli bij de Community for Learning & Innovation via cli@eur.nl. Het College van Bestuur stelt vervolgens een jury samen en informeert uiterlijk 17 juli over de geselecteerde kandidaat.

Docenten kunnen zich ook aanmelden voor een Senior Fellow (één aanvraag per faculteit) en een Teaching Fellow (onbeperkt).

Om je te ondersteunen bij je aanvraag worden er ook dit jaar weer voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. De data zijn dinsdag 16 juni (Nederlandstalig), donderdag 18 juni (Nederlandstalig) en maandag 22 juni (Engelstalig). Voor meer informatie en het inschrijfformulier klik hier.

In augustus en september worden er schrijfsessies georganiseerd om jouw aanvraag volgens de juiste richtlijnen en schrijfwijze op papier te zetten.

Lees meer over het Comeniusprogramma en de verschillende fellowships op de sites van NRO en NWO.