Comeniusbeurs: laat je inspireren door de huidige winnaar

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het programma biedt beurzen aan Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs.

Brigitte Hoogendoorn, universitair docent Toegepaste Economie aan de Erasmus School of Economics, won de Comenius Senior Fellowship voor onderwijsinnovatie 2020 voor haar project ‘Learning Menu’. Dit project heeft als doel om kleinschalig onderwijs te differentiëren in de Nederlandse en internationale bacheloropleidingen Economie en Bedrijfseconomie.

Erasmus School of Economics

Wat heeft u doen besluiten een Comenius aanvraag te doen?
"Wat normaal is voor top onderzoek is dat ook voor top onderwijs! Bovendien helpt dit je netwerk met andere innovatieve onderwijs professionals uit te breiden buiten de context van de EUR. Daar kan iedereen van profiteren!"

Hoe verliep het proces van de aanvraag voor u?
"Het proces is lang en vergt goede afstemming met name voor de financiële onderbouwing. Het scherpt je gedachten goed aan."

Waarom is onderwijsvernieuwing belangrijk voor de EUR?
"Onderwijs is onze primaire taak, kwalitatief onderwijs zijn wij aan onze studenten verschuldigd, innovatief top onderwijs is waarin wij ons kunnen onderscheiden."

Heeft u nog andere tips voor collega’s die een aanvraag overwegen?
"Creëer een leesgroep om je heen vanuit verschillende geledingen: mensen met ervaring met Comenius, buitenstaanders en stakeholders. Vraag regelmatig feedback om je verhaal aan te scherpen juist van mensen waarvan je weet dat ze kritisch zijn."

Meer informatie

Zelf een Comeniusbeurs aanvragen?

Heb jij een onderwijsinnovatieproject of ben jij geïnspireerd geraakt om jouw innovatie verder uit te werken en kan deze nog financiering gebruiken? Zorg ervoor dat je uiterlijk 31 augustus een intentieverklaring voor een Comeniusbeurs hebt ingediend.

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft weer de mogelijkheid om zich aan te melden voor een Leadership Fellow (één per instelling). Wil je je hiervoor aanmelden, meld dit dan uiterlijk 3 juli bij de Community for Learning & Innovation via cli@eur.nl. Het College van Bestuur stelt vervolgens een jury samen en informeert uiterlijk 17 juli over de geselecteerde kandidaat.

Docenten kunnen zich ook aanmelden voor een Senior Fellow (één aanvraag per faculteit) en een Teaching Fellow (onbeperkt).

Lees meer over het Comeniusprogramma en de verschillende fellowships op de sites van NRO en NWO.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen