Complexiteit niet wegmoffelen maar onderkennen en erkennen

Afscheidsrede Geert Teisman

Complexiteit van maatschappelijke vraagstukken is een uitdaging. Vele betrokkenen ervaren dat hun uitdagingen complexer worden. Wel vinden we het moeilijk hiermee om te gaan. Complexiteit wordt dan een klacht. Het is te complex gemaakt. Laten we het vraagstuk kleiner en behapbaar maken of één regisseur aanwijzen die zorgt dat zaken beter gaan lopen. Deze reflex is overal zichtbaar, maar de complexiteit verdwijnt er niet mee. Dit stelt prof.dr.ing in zijn afscheidsrede op 6 oktober aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Door een vraagstuk kleiner en behapbaar te maken verdwijnt echter niet de inherente complexiteit van samenleving en vraagstukken. En maar al te vaak stranden te simpele aanpakken die maar een klein deel van het gehele vraagstuk bestrijken in teleurstelling of erger. Teisman betoogt in zijn afscheidsrede dat het verstandig is om de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, ongeacht in welke domein ze zitten, te onderkennen en te erkennen en vervolgens te kijken of en hoe daarop in te spelen.

Externe betekenis beslissingen belangrijk

In zijn rede laat Teisman voorbeelden zien van complexe besluitvorming zoals deze nu al bestaat. Hij laat zien hoe die besluitvorming plaats vindt in een levend landschap van vele beslissingen die vrijwel gelijktijdig genomen worden door diverse partijen en die weer gevolgd worden door nieuwe beslissingen van dezelfde en andere partijen. Teisman komt tot de conclusie dat geen van die beslissingen de doorslag geeft bij het behalen van mooie of juist teleurstellende maatschappelijke resultaten, maar dat het vooral de interactie is tussen besluiten. Besluiten kunnen intern deugen of niet, voor de impact ervan is het vooral van belang te analyseren hoe anderen daarop inspelen. In complexe besluitvorming is de externe betekenis van beslissingen een belangrijke kwaliteitsfactor.

Complexiteit betekent dat het landschap van beslissingen onbegrensd is, dynamisch en dus fundamenteel onvoorspelbaar verloopt mede ook omdat andere actoren iets totaal anders of beslissingen reageren dan de beslisser verwacht. Het resultaat van besluitvorming wijkt om die redenen af van wat elk der beslissers voor ogen had.  Teisman benoemt opties om in complexe besluitvormingslandschappen effectvoller te acteren.

Professor
Meer informatie

De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur precies in de Aula, Erasmus gebouw, van de universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

Aanmelden is niet nodig, er zijn voldoende zitplaatsen. 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u de afscheidsrede ook via livestream bekijken.

Contact: Marjolein Kooistra, Communicatie ESSB | 0683676038 | kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen