Conferentie en Erasmus Philosophy Lecture met eredoctor Debra Satz

Foto: Richard Morgenstein

Professor Debra Satz (Stanford University) ontvangt tijdens de 105e dies natalis op 8 november 2018 een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus Initiative "Dynamics of Inclusive Prosperity". Ter gelegenheid daarvan organiseren het Initiative en de Erasmus School of Philosophy 9 november de conferentie "Ethiek en economie: thema's van Debra Satz" en spreekt Satz de Erasmus Philosophy Lecture uit.

Eredoctoraat

Debra Satz ontvangt het eredoctoraat vanwege haar grote bijdragen aan vele gebieden in de filosofie, in het bijzonder de sociale en politieke filosofie, feministische filosofie en economische ethiek. Satz is bij het grote publiek bekend door haar boek "The Moral Limits of Markets", dat als een klassieker wordt beschouwd in het veld. Het boek richt zich op transacties op markten die we misschien willen beschermen tegen marktwerking (zoals bijvoorbeeld politieke invloed en intieme persoonlijke relaties). Ze analyseert ook specifieke schadelijke markten op een diepgaande, doordringende en empirisch gegronde manier. Erepromotor is prof.dr. Jack Vromen.

Receptie, conferentie en Erasmus Philosophy Lecture

Om het werk van Debra Satz te vieren, organiseren het Erasmus Initiative "Dynamics of Inclusive Prosperity" en de Erasmus School of Philosophy een lunchreceptie, de conferentie "Ethiek en economie: thema's van Debra Satz" en Erasmus Philosophy Lezing op 9 november 2018. De conferentie richt zich op thema’s uit de ethiek en economie en de sociale en politieke filosofie, met lezingen van twee toonaangevende Nederlandse ethici en Debra Satz zelf. 

Over Debra Satz

Sinds 1988 is Satz verbonden aan Stanford University, waar ze nu Martha Sutton Weeks hoogleraar in de ethiek van de maatschappij is en Vernon R. & Lysbeth Warren Anderson decaan van de School of Humanities & Sciences. Satz ontving talrijke prestigieuze prijzen, beurzen en onderzoekssubsidies, waaronder beurzen in Princeton en Oxford. Ook ontving zij in 2006 de Environmental Ventures Program Award 'Quantitative Natural Research Ethics' samen met Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow en Josh Cohen. Tussen 2013 en 2016 was ze president van de American Society for Political and Legal Philosophy. Satz is ook redacteur van het prestigieuze tijdschrift Philosophy & Public Affairs. Daarnaast is ze gekozen lid van de American Academy of Arts and Sciences. Debra Satz studeerde filosofie aan het City College in New York en voltooide haar PhD aan MIT in 1987.

Meer informatie

Erasmus School of Philosophy: Evaline Bender, E bender@esphil.eur.nl