Corien Prins voorzitter Raad van Toezicht

Prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins is door minister Ingrid van Engelshoven (OC&W) per 1 mei 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is de opvolger van ir.drs. H.N.J. (Hans) Smits, wiens termijn op die datum afliep. Prins was al lid van de Raad van Toezicht.

Sinds 2012 is Prins lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit. In 2016 werd ze herbenoemd, tot 1 juni 2020.

Prof.dr. Prins (1961) is sinds 1 april 2017 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze is verder als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University. Tot 1 april 2017 was Prins decaan van deze faculteit.

Prins studeerde Slavische Taal- en Letterkunde (1980-1984) aan de Rijksuniversiteit Leiden (kandidaatsexamen) en Rechtsgeleerdheid (1983-1986) aan dezelfde universiteit (doctoraalexamen). In 1991 promoveerde ze. Ze is sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl