CPB heeft geen oog voor vernieuwing en ondernemen

CPB heeft geen oog voor vernieuwing en ondernemen

In een artikel in Het Financieele Dagblad, gebaseerd op een eerder verschenen opinie in Economisch Statistische Berichten, spreekt onder andere Roy Thurik, hoogleraar economie en ondernemerschap aan Erasmus School of Economics, uit groot voorstander te zijn van een doorrekening van verkiezingsprogramma’s door een onafhankelijke ‘arbiter’. Dit onderwerpt partijen aan begrotingsdiscipline, zorgt ervoor dat het voorgestelde beleid ook werkelijk uitvoerbaar is en geeft de economische effecten ervan weer. 

Echter, het model waarmee het CPB de korte- en middellangetermijneffecten van de verkiezingsprogramma’s doorrekent (SAFFIER II), beschouwt technologische vooruitgang als gegeven. Het doet onvoldoende recht aan het belang van vernieuwing, onderwijs en ondernemerschap voor een economie. Investeringen in bijvoorbeeld research & development resulteren volgens het model niet in een versnelling van de technologische ontwikkeling en daarmee in een hogere economische groei. Dat maakt het voor een politieke partij interessanter om te investeren in een hogesnelheidslijn of asfalt, dan in innovatie, onderwijs en ondernemers.

En dat terwijl nota bene het CPB onlangs pleitte voor meer initiatief van de overheid bij het innovatiebeleid. Dit mist geloofwaardigheid als zo’n beleid in het eigen model niet wordt beloond met een hogere groei.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het Financieele Dagblad d.d. 7 september 2016.