Daling bijstandsgerechtigden door krapte op arbeidsmarkt

Trouw

De hoeveelheid bijstandsgerechtigden heeft een laagtepunt bereikt. In een artikel van Trouw licht Robert Dur, hoogleraar economie van prikkels en prestaties aan Erasmus School of Economics, toe hoe dit komt en wat dit betekent.

 

Eind maart was het aantal bijstandsontvangers volgens het CBS ongeveer 407.000, wat het laagste aantal is sinds 2013. Voornamelijk onder jongeren is de daling groot. Hoogleraar Dur benoemt de trend dat het aantal ontvangers sinds de economische crisis in een rechte lijn omhoogging, maar dat dit ondertussen gelukkig gekeerd is. Een van de belangrijke actoren die dit bewerkstelligd hebben, zijn gemeenten. ‘Ze kijken in een gesprek altijd eerst naar de vraag of er ook een andere optie is om in het levensonderhoud te voorzien. Nu er zoveel werk is, zullen gemeenten nog meer geneigd zijn om jongeren die kant op te sturen en bijvoorbeeld in contact te brengen met werkgevers.’

Effecten op de lange termijn

Tevens onderstreept Dur de mogelijke langetermijneffecten voor de mensen die nu aan een baan gekomen zijn: de doorstroom vanuit een baan is beter dan vanuit werkloosheid. ‘Dat heeft onder andere te maken met stigmatisering door werkgevers. Een werkgever kiest vaak liever voor een iemand die al een baan heeft dan iemand met een uitkering’, zegt Dur. Tot slot plaatst hij deze ontwikkeling ook in een groter geheel: ‘De discussie over ongelijkheid zou niet alleen moeten gaan over werk en vermogen, maar ook over welbevinden. Voor mensen is het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en sociale interactie hebben. Mensen met werk worden daar over het algemeen beter in voorzien dan mensen zonder werk.’

Professor
Meer informatie

U kunt het artikel van Trouw, 31 mei 2022, hierboven downloaden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen