Darren McCauley benoemd op leerstoel ‘Global Social Challenges’

Prof. dr. Darren McCauley is benoemd op de leerstoel Management of International Social Challenges bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is bedoeld om innovatief interdisciplinair denken te stimuleren om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, migratie, armoede aan te gaan. McCauley is daarnaast wetenschappelijk directeur van de strategische pijler ‘Global Social Challenges’ bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

McCauley gaat met zijn team innovatief interdisciplinair denken stimuleren, dwars door de politieke wetenschappen, sociologie, techniek en natuurwetenschappen heen. Dit gaan zij doen door het ontwikkelen van een gezamenlijk kader voor het beoordelen van de rol van de overheid, NGO's en het bedrijfsleven bij het bereiken van wereldwijde duurzaamheid binnen de huidige uit balans gebrachte, onvoorspelbare en onzekere wereld. De rol van de klimaatverandering en de energietransitie in multilevel governance zal belangrijker worden naarmate de klimaateffecten duidelijker worden en de sociale druk een wereldwijde collectieve reactie vereist.  Tegelijkertijd zullen internationale instellingen minder machtig worden omdat niet-vertegenwoordigde, opkomende economieën de wereldorde uitdagen met tegengestelde waarden, tradities en doelstellingen.

Deze uitdagingen zullen leiden tot het ontstaan van anti-establishment sociale bewegingen op zowel de traditionele linkse als rechtse politieke scheidslijnen. Een andere grote internationale sociale uitdaging is het krijgen van grip op de technologische revolutie die nu aan de gang is. De leerstoel zal onderzoeken hoe de mogelijkheden van het besturen van deze uitdagingen worden aangepakt en kan worden verbeterd. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van nieuwe ongelijkheden en naar het beleid dat als reactie daarop wordt ontwikkeld.

Maatschappelijke impact en Rotterdam

De leerstoel maakt het op een innovatieve manier mogelijk verbindingen aan te gaan  met lokale, nationale en internationale vertegenwoordigers en belanghebbenden waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de problemen. McCauley wil tot nieuwe verbindingen komen met Rotterdam, een stad en haven waar initiatieven op het gebied van duurzaamheid steeds meer toenemen en de gevolgen van het oplossingen vooral op lokaal niveau merkbaar zijn, met name in de haven. Veranderingen in de Rotterdamse haven hebben namelijk invloed op het mondiale aanbod en internationale netwerken.

Een van de belangrijke activiteiten van de leerstoel is maatschappelijke impact creëren in Rotterdam en daarbuiten, onder andere door onderwijs te geven op deze onderwerpen aan bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties.

Over de pijler Global Social Challenges

De pijler Global Social Challenges is een de vier pijlers van de ESSB-strategie Meeting the Future Society. Vanuit deze pijler worden verbindingen gemaakt met de andere drie pijlers van de strategie, Behavioural Change, Vital Cities and Citizens and Oganisational Dynamics in a Digital Society.

De pijler biedt de mogelijkheid om de mondiale context in ogenschouw te nemen bij de grote maatschappelijke uitdagingen. In de pijler staat de multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking centraal en tegelijkertijd de maatschappelijke impact van het onderzoek en onderwijs vergroten.

Over Darren McCauley

Prof. Dr. McCauley behaalde in 2008 zijn doctoraat in Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen aan de Queens University Belfast. Hij heeft een Senior Lectureship gehad aan de Universiteit van St. Andrews en doceerde aan Stirling University en Trinity College Dublin. Duurzaamheid is al die tijd een centraal thema geweest voor zijn onderzoek en onderwijs. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter verschillende internationale initiatieven op het gebied van rechtvaardige transitie, een wereldwijde inspanning om de gevolgen van de overgang naar een koolstofarme wereld te onderzoeken. Prof. McCauley is daarnaast een medewerker van het UK Energy Research Centre en van verschillende beroepsverenigingen.

 

Professor
Meer informatie

 

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen