De 'andere lijstjes' van Rotterdam

Wethouder Wijbenga ontvangt eerste exemplaar publicatie 'Maasstad aan de monitor' 

Rotterdam verandert. Waar de stad voorheen nog de ‘verkeerde lijstjes’ aanvoerde, staat ze er tegenwoordig stukken beter voor. Dit blijkt uit het boek Maasstad aan de monitor: de andere lijstjes van Rotterdam geschreven door sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Professor Godfried Engbersen overhandigde op 17 juni het eerste exemplaar aan de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga.

Grote verscheidenheid en burgerparticipatie

Het boek biedt op toegankelijke wijze inzicht in vier thema’s: ongelijkheidverscheidenheidsociale veiligheid en burgerparticipatie in Rotterdam. Een van de bevindingen duidt op het ontstaan van een jonge opkomende middengroep die grotendeels bestaat uit personen met een migratieachtergrond. Ook laat Maasstad aan de monitor zien dat de burgerparticipatie in kwetsbare wijken tijdens de economische crisis niet is afgenomen. Bovendien blijkt uit de publicatie dat er onder de Rotterdamse bevolking een grote verscheidenheid naar herkomst bestaat. Dit is tot nu toe onderbelicht gebleven omdat vaak wordt vastgehouden aan verouderde classificaties zoals ‘westers – niet-westers’. Om de aanwezige verscheidenheid beter te duiden, wordt in Maasstad aan de monitor een onderscheid gemaakt tussen achttien herkomstgroepen. Het boek laat ten slotte zien dat in wijken met veel verscheidenheid er minder vaak contact is tussen inwoners. Wanneer inwoners wel contact met elkaar hebben, draagt dit bij aan een wijk waarin mensen ontspannen met elkaar samenleven.

Over Maasstad aan de monitor

Maasstad aan de monitor is een uitgave van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. De Kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband van de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het Wijkprofiel, een monitoringsinstrument van de gemeente om ontwikkelingen in de stad in kaart te brengen. Het boek is bestemd voor beleidsadviseurs en onderzoekers op het terrein van leefbare wijken en andere stedelijke vraagstukken.

Publicatie 

Maasstad aan de monitor: de andere lijstjes van Rotterdam

Door Godfried EngbersenGijs CustersIris GlasErik Snel

Uitgave: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken | Erasmus Universiteit Rotterdam, juni 2019 | ISBN 9789075289343

Meer informatie

Marjolein Kooistra | mediarelaties ESSB, 010 408 2135 | kooistra@essb.eur.nl