De data doen het niet

Oratie prof.dr. Antoinette de Bont

Met het uitspreken van haar rede ‘De data doen het niet’ op 2 februari 2018 aanvaardt prof.dr. Antoinette de Bont officieel haar ambt als bijzonder hoogleraar  met de leeropdracht ‘Sociologie van innovaties in de zorg’ aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus University Rotterdam. ESHPM en Antoinette streven ernaar een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk door vorm te geven aan innovaties in de organisatie van zorg.

Vanuit haar expertise onderzoekt De Bont de inbedding van innovaties in de dagelijkse praktijk van zorg en beleid. Technisch is al veel mogelijk, maar als iets niet goed ingebed is, komt het langzaam of zelfs niet tot stand. E-health is hier een goed voorbeeld. Dit komt omdat we soms te veel van digitale data in de zorg verwachten. Een innovatie komt niet automatisch tot stand door data. Eerder omdat dankzij data zorgverleners beter gaan samenwerken, managers de zorg continu kunnen verbeteren en patiënten de regie kunnen nemen. De data doen dit alles niet.

Antoinette: “Ik wil begrijpen waarom de data het niet doen. Ik gebruik daarvoor drie provocerende gedachtenexperimenten die ons ongemak met data illustreren en nieuwe richtingen geven om data werkzaam te maken”.

Over prof.dr. Antoinette de Bont

Met ingang van 1 februari 2017 is prof.dr. Antoinette de Bont bijzonder hoogleraar ‘Sociologie van innovaties in de zorg’ aan Erasmus School of Health Policy & Management. Vanaf 1 mei 2016 is Antoinette onderzoeksdirecteur bij ESHPM, waar zij vanaf 2000 werkt en onder andere digitalisering van zorg en taakherschikking onderzoekt.

Vanaf 2015 is De Bont programmadirecteur van de European Master in Health Economics & Management (Eu-HEM). Een internationale joint degree master opleiding met als partners University of Bologna, the Management Centre Innsbruck en the University of Oslo. In 2010 was zij als Harkness fellow werkzaam bij de zorgorganisatie Kaiser Permante in de Verenigde Staten.

De Bont behaalde een MSc in de gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht in 1992 en promoveerde aan dezelfde universiteit in 2000. Van 1997 tot 2000 deed zij onderzoek voor het College Toezicht Sociale Verzekeringen naar de protocollering van de medische beoordeling bij arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Informatie over prof.dr. Antoinette de Bont kunt u terugvinden op haar persoonlijke pagina.

Al uw vragen over het persbericht kunt u richten aan Wouter Kleijheeg, afdeling marketing & communicatie ESHPM, via T (010) 408 8878 of M 06- 38 73 98 13 of via
E communicatie@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen