De data doen het niet - data zijn geen kennis

Oratie prof.dr. Antoinette de Bont

Tijdens haar oratie neemt prof.dr. Antoinette de Bont u mee in de wereld van data in de zorg. Zij aanvaardt op vrijdag 2 februari 2018 het ambt van bijzonder hoogleraar Sociologie van innovaties in zorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) vanwege de Vereniging Trustfonds. Antoinette spreekt haar oratie De data doen het niet’ uit van 16.00-17.00 uur in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

We verwachten veel van digitale data in de zorg. Zorgverleners zullen beter samenwerken als zij data delen. Met data uit het elektronisch dossier kunnen managers de zorg continu verbeteren en patiënten zullen met hun zorgdata de regie over hun zorg kunnen nemen. Met data zou een ieder – manager, zorgverlener en patiënt - onderbouwde beslissingen kunnen nemen en is iedereen gelijk.

De hooggespannen verwachtingen over wat data doen, worden niet waar gemaakt. Digitalisering van de zorg duurt langer, is duurder en kost meer moeite dan we denken. Hoe meer data patiënten, zorgverleners en managers hebben, hoe minder zij weten wat er mee te doen. Het wordt niet makkelijker, maar juist moeilijker om samen te werken. De data doen het niet.

“In mijn reden werk ik drie provocatieve gedachtenexperimenten uit waarmee we kennis kunnen ontwikkelen over hoe we data kunnen laten werken in de alledaagse praktijk van zorg en beleid. Het eerste experiment gaat over praten over data. Het tweede experiment gaat wat we kunnen doen met minder data. Het derde over leren van verkeerde data.”

Op basis van deze drie ideeën werkt Antoinette de Bont een sociologische onderzoeksagenda uit voor Big data in de zorg in Europa.

Over prof.dr. Antoinette de Bont

Met ingang van 1 februari 2017 is Antoinette bijzonder hoogleraar ‘Sociologie van innovaties in de zorg’ aan Erasmus School of Health Policy & Management. Vanaf 1 mei 2016 is Antoinette onderzoeksdirecteur bij ESHPM, waar zij vanaf 2000 werkt en onder andere digitalisering van zorg en taakherschikking onderzoekt.

Vanaf 2015 is De Bont programmadirecteur van de European Master in Health Economics & Management (Eu-HEM). Een internationale joint degree master opleiding met als partners University of Bologna, the Management Centre Innsbruck en the University of Oslo. In 2010 was zij als Harkness fellow werkzaam bij de zorgorganisatie Kaiser Permante in de Verenigde Staten.

De Bont behaalde een MSc in de gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht in 1992 en promoveerde aan dezelfde universiteit in 2000. Van 1997 tot 2000 deed zij onderzoek voor het College Toezicht Sociale Verzekeringen naar de protocollering van de medische beoordeling bij arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Informatie over prof.dr. Antoinette de Bont kunt u terugvinden op haar persoonlijke pagina.

Al uw vragen over het persbericht kunt u richten aan Wouter Kleijheeg, afdeling marketing & communicatie ESHPM, via T (010) 408 8878 of M 06- 38 73 98 13 of via E communicatie@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen