‘De invloed van opleiding en intelligentie op gezondheid’

De invloed van opleiding en intelligentie op gezondheid’

Opleidingsniveau heeft invloed op gezondheid. Intelligentie verklaart slechts een deel van deze invloed. Het sterke effect van opleiding zou meegewogen moeten worden bij beleidsbeslissingen over onderwijsinvesteringen. Dit is de boodschap van Justus Veenman, hoogleraar Economische Sociologie aan de Erasmus School of Economics, Hans van Kippersluis, universitair docent bij de afdeling Toegepaste Economie van de Erasmus School of Economics, en Govert Bijwaard (NIDI), in hun bijdrage aan Economisch Statistische Berichten van vrijdag 3 mei 2013.

‘Individuen met een hoger opleidingsniveau kennen een betere gezondheid en een hogere levensverwachting. Dit geldt ook voor de egalitaire Nederlandse samenleving met haar toegankelijke gezondheidszorg. Het verschil in levensverwachting tussen universitair opgeleiden en degenen met uitsluitend basisonderwijs bedraagt hier zes à zeven jaar’, aldus Veenman, Van Kippersluis en Bijwaard. ‘De invloed van opleidingsniveau op gezondheid wordt verklaard uit verschillen in inkomen, in beroepseisen en in levensstijl.’

Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel van Veenman, Kippersluis en Bijwaard in de Economische Statistische Berichten verschenen op vrijdag 3 mei 2013.