'De kloof tussen arme en rijke kinderen wordt groter met onderwijs op afstand'

Kind achter computer thuis

Volgens EUR-socioloog Iliass el Hadioui zal de kloof tussen arme en rijke kinderen toenemen door het onderwijs op afstand. Terwijl kinderen van hoogopgeleide ouders door zullen leren, dreigt de ontwikkeling van kinderen uit sociaal zwakkere milieus te stagneren, waardoor de kloof toeneemt. Hoe kunnen we deze kloof verkleinen? 

Ilias el Hadioui MSc, Wetenschappelijk docent

Iliass el Hadioui, socioloog en wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam noemt in een artikel in het AD meerdere redenen voor deze groeiende kloof. Allereerst blijkt dat de kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen buiten schooltijd minder ontwikkelingskansen krijgen. Daarnaast is thuisonderwijs volgen voor deze groep lastig, omdat ze vaker geen computer hebben, of er thuis geen ruimte is voor een rustige studieplek. Daarnaast speelt ook een emotioneel aspect mee: Deze kinderen hebben vaak minder vertrouwen in zichzelf. 

Volgens el Hadioui moet de oplossing dan ook al deze aspecten meenemen: 'Er zal veel gerepareerd moeten worden. Naast het inhalen van lesstof moet er aandacht zijn voor het emotionele aspect zodat kinderen weer gaan geloven in hun eigen kunnen.'

Onderzoeker
Iliass el Hadioui MSc.
LinkedIn
Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel in het AD te lezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen