De lezingenreeks “Recht in Crisis”

De sectie Rechtswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) organiseert in het kader van de lezingenreeks “Recht in Crisis” op:

Maandag 26 maart 2018
van 13.00 tot 14.30 uur

2 lezingen:

Prof.Mr. Danny Busch, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
“Financieel recht in crisis?”

Mr. M.J. Kroeze, lid Hoge Raad der Nederlanden
“Het ondernemingsrecht in (de) crisis”

Na de beide lezingen is er gelegenheid tot vraagstelling en debat.

De lezing vindt plaats in de gebouwen van de KNAW aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Alle belangstellenden zijn welkom. Deelname is gratis. Wel dient u zich vooraf aan te melden bij de secretaris van de sectie Rechtswetenschappen, Prof.dr.mr. Catrien Bijleveld (cbijleveld@nscr.nl) ten laatste op 19 maart 2018.