De Nederlandse narcostaat: wie is erbij betrokken en op welke manier?

Incidenten gelinkt aan georganiseerde (drugs)criminaliteit hebben Nederland in de afgelopen periode doen opschudden. Van het beruchte Marengo proces dat gepaard ging met verschillende moordaanslagen tot de gevonden martelcontainers en het proces rondom de motorclub Caloh Wagoh. Het groeiende aantal geweldsmisdaden heeft impact op de Nederlandse samenleving. Om deze criminaliteit effectief aan te pakken, is het volgens Lieselot Bisschop, hoogleraar Public and Private Interests aan Erasmus School of Law, noodzakelijk dat begrepen wordt wie op welke manier betrokken is bij deze criminaliteit en dat er een betere focus komt in de aanpak.

Nederland is de laatste jaren opgeschud door verschillende geweldsincidenten en grote strafprocessen rondom spelers uit de onderwereld. Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt vanaf vele kanten aangepakt, maar er is nog een lange weg te gaan. Lieselot Bisschop vertelt bij UnHerd dat deze weg volgens haar begint bij het beter begrijpen van de bron van de criminaliteit: wie is erbij betrokken en op welke manier?

Nederland handelsland

Bisschop maakt deel uit van een team van onderzoekers dat zich al sinds 2018 richt op de drugshandel binnen de Rotterdamse haven en de aanpak ervan. Hoewel er afgelopen jaar een recordhoeveelheid aan cocaïne en heroïne werd gevonden (72.808 en 1.500 kilo respectievelijk), is het moeilijk om te concluderen of dit betekent dat het goed gaat met het bestrijden van de drugshandel in de haven. Het is namelijk niet met zekerheid te zeggen of met deze stijging ook de totale hoeveelheid drugs die via de haven wordt vervoerd verder is gestegen. “Omvangschattingen zijn moeilijk te maken, het is een dark number, een guesstimate”, aldus Bisschop.

Experts zijn het erover eens dat de Nederlandse infrastructuur cruciaal is voor zowel legale als illegale handel. Criminelen maken behendig gebruik van de efficiënte havens, goede wegen en sterke financiële en digitale infrastructuur die ons land rijk is. Veel illegale praktijken worden vermengd met de legale activiteiten hier plaatsvinden, waardoor het gemakkelijker wordt voor criminelen om onder de radar te blijven.

Corruptie als tweede hoofdrolspeler

Naast de kansen die de infrastructuur biedt, speelt ook corruptie een grote rol. Bisschop onderschrijft dit. Het onderzoek toont aan dat publieke of private corruptie altijd een rol spelen bij drugssmokkel in de Rotterdamse haven. “In Europa is het beslist de main gateway, de toegangspoort voor elke vorm van handel en waarschijnlijk ook voor cocaïne. Door de jaren heen is de haven fysiek en digitaal veiliger geworden. We denken dat dit heeft bijgedragen aan een hogere druk op de mensen in de haven. Je hebt corruptie nodig om het voor elkaar te krijgen - zowel publiek als privaat, niet alleen politie of douane, maar ook planners in containerterminals. Je hebt iemand van binnen nodig met kennis over de haven en het toezicht”, aldus Bisschop.

Veelbelovende ontwikkelingen

Ondanks de grote uitdagingen waar Nederland voor staat als het aankomt op de bestrijding van drugscriminaliteit, vinden er al veelbelovende ontwikkelingen plaats. Zo is er in Rotterdam onder andere een Information Sharing Centre opgezet en een training container waar havenmedewerkers getraind worden in het bestrijden van corruptie. Sinds 1 januari 2022 is een langverwachte wetswijziging ingegaan die het onbevoegd aanwezig zijn op (lucht)havens zwaarder bestraft. Verder worden er ook op landelijk niveau honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd om misdaad te bestrijden die de openbare orde ondermijnt, waaronder georganiseerde (drugs)criminaliteit.

Professor
Meer informatie

Lees het gehele artikel op UnHerd hier.

De versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is onderwerp van het lopend actiegericht evaluatieonderzoek in opdracht van het WODC (2019-2022) van UMaastricht (Hans Nelen & Roland Moerland) en EUR (Karin van Wingerde & Lieselot Bisschop). Lees hier de tussenrapportage van het onderzoek (Nelen et al. 2021).

Gerelateerde content

De publiek-private samenwerking en de strijd tegen drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven

Lieselot Bisschop sprak bij de talkshow Vers Beton Live over de publiek-private samenwerking binnen de Rotterdamse haven.

Schijn bedriegt: succesvolle onderscheppingen van drugstransport slechts het topje van de ijsberg

Robby Roks, universitair hoofddocent Criminologie aan Erasmus School of Law, licht de grootste problemen in de Rotterdamse haven toe.

Hoe het land van windmolens en tulpen verandert in een bloederige narcostaat

Volgens sommigen verandert het land van windmolens en tulpen in een bloederige narcostaat, Robby Roks licht het toe.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen