De nieuwe cfo

De nieuwe cfo

De cfo is allang niet meer de boekhouder die overal beren op de weg ziet. En de functie is nog steeds niet ‘uitgegroeid’. Hoe werkt de cfo van de toekomst? Wat moet hij kunnen en hoe ziet zijn functie eruit? Een blik in de toekomst.

Volgens Bert de Groot, hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan Erasmus School of Economics en directeur van het executive programma The New CFO, is het noodzakelijk dat de cfo verstand heeft van IT en de kracht van consumenten en business-to-business informatie. Hoewel cfo’s moeten meedenken met de business, is het volgens De Groot ook belangrijk dat de cfo een rechte rug heeft en een eigen onafhankelijk oordeel vormt over investeringsvoorstellen die hem worden voorgelegd. ‘De cfo heeft in zijn carrière een eigen toetsingskader ontwikkeld en voelt aan of bepaalde zaken te risicovol zijn of te positief worden voorgesteld. Alle plannen zien er uit als een hockeystick, dus in de voorfase moet goed worden gekeken en bepaald wat de condities zijn waaronder een plan succesvol kan zijn. Het is aan de cfo om alle voorwaarden neer te leggen waaronder een plan kan werken.’ Daarnaast is het van groot belang naar mening van de Groot dat de cfo eindverantwoordelijkheid kan nemen in relatie met de ceo en een goed samenspel met het eigen managenmentteam. ‘Hij doet dat naar eer en geweten en daar zitten ook morele keuzes in, dat is van groot belang.’ Aldus de Groot.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen op de website van Inspireert beter ondernemen, d.d. 9 september 2015.