De opkomst van sociale ondernemingen in een post-COVID-19-wereld

Een van de vele beangstigende dingen van de COVID-19 pandemie is de manier waarop zij de kwetsbaarheid van onze samenleving heeft blootgelegd. Tekorten aan virustests, tekorten aan gezondheidsuitrusting, zelfs tekorten aan toiletpapier - dit alles heeft ons eraan herinnerd dat we lang niet zo veilig zijn als we graag denken. Sociale ondernemingen, ruim gedefinieerd, zijn een speciaal soort bedrijf dat mensen niet voor persoonlijk financieel gewin oprichten, maar om publieke goederen te leveren die noch de overheid noch de conventionele particuliere sector lijkt te kunnen of willen leveren. Tine de Moor is hoogleraar Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit: "Instellingen voor collectieve actie worden steeds populairder in tijden als de onze, wanneer groepen mensen het gevoel krijgen dat de maatschappelijke instellingen hun persoonlijke belangen niet behartigen..."

'Ongetwijfeld zullen beleidsmakers en bedrijfsleiders de crisis aangrijpen om belangrijke wijzigingen in beleid en strategie aan te brengen. Zoals president Obama's stafchef Rahm Emanuel - wellicht in de geest van Sir Winston Churchill - tijdens de Grote Recessie van 2007-2009 zei: je wilt een 'goede' crisis nooit verspillen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te erkennen dat de instellingen die ik bestudeer - sociale ondernemingen - waarschijnlijk een steeds grotere rol zullen spelen in het post-pandemische tijdperk.

In mijn vorige baan aan de Universiteit Utrecht bestudeerde ik de evolutie van een specifiek type sociale onderneming, in de vorm van instellingen voor collectieve actie, van de Middeleeuwen tot de 19e eeuw, en verder tot vandaag. Instellingen voor collectieve actie hebben de neiging populairder te worden in tijden als de onze, wanneer groepen mensen het gevoel krijgen dat de instellingen van hun samenleving niet hun persoonlijke belangen behartigen en tegelijkertijd vinden dat zij persoonlijk moeten bijdragen aan bredere maatschappelijke problemen, in plaats van te streven naar financiële winst. Dergelijke burgercollectieven verenigen zich om een instelling op te richten die hen kan voorzien van allerlei zaken die de overheid en de particuliere sector niet naar tevredenheid hebben geleverd, zoals groene energie, begeleid wonen voor ouderen of duurzame landbouw.'

Lees het gehele artikel in RSM Discovery Magazine

Professor
Gerelateerde content
Prof. dr. Tine De Moor is benoemd tot hoogleraar Social Enterprise & Institutions for Collective Action aan Rotterdam School of Management, Erasmus…
Prof.dr. Muel Kaptein over bedrijfsethiek en de coronacrisis: "Hoe langer de coronaviruscrisis voortduurt, hoe meer de bedrijfsethiek onder druk komt te staan."
Muel Kaptein
Prof.dr. Dirk Schoenmaker: "We staan aan de vooravond van een grote transitie waarin de maatschappelijke baten en milieu-impact van bedrijfsprojecten het…
Professor Dirk Schoenmaker kijkt in de camera.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen