De storm die komt; herhalingslessen in crisistijd

"Na de redding zal de rekening komen. Het onderbroken spel van accumulatie en circulatie wordt dan voortgezet", voorspelt EUR-hoogleraar sociologie Willem Schinkel in De Groene Amsterdammer. "Laat ons nu een pact sluiten; om de gevraagde offers niet als redelijk te omarmen, het dreigende geweld niet te accepteren."

"Het is soms zo rustig buiten. Nee, niet omdat we ‘niet werken’. Alsof we nu tijd over hebben, niet langer aan het rennen zijn. De elektronen van onze communicatieve arbeid gieren door de kabels. We rennen onder de straten door, maar de straten zelf zijn rustig. Door de stilte heen is een uit de verte aanzwellend geraas te horen. Het is het geraas van het verleden, van de ‘redding’ of bail-out, het verleden dat als toekomst op ons af komt om verhaal te halen, zich te wreken, de rekening te presenteren. De relatieve stilte die buiten heerst is de stilte voor de storm."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen