prof.dr.
(Willem) W Schinkel

prof.dr. (Willem) W Schinkel
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
schinkel@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

For media inquiries and appearances contact Marjolein Kooistra, kooistra@fsw.eur.nl, +31 (0) 10 408 2135. Direct inquiries will not be accepted.

Willem Schinkel (1976) is Professor of Social Theory at Erasmus University Rotterdam and a member of the Young Academy of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

He finished his PhD. (cum laude) in 2005, which won him the Willem Nagel triennial book-prize of the Dutch Society for Criminology. He publishes in a wide range of subjects, including social theory and social philosophy, the sociology of art and STS. In 2007, he was visiting scholar at NYU (New York, USA); in 2010 he was visiting scholar at the Institute for Public Knowledge (NYU); and in the spring of 2011 he was visiting scholar at Humboldt University in Berlin (philosophy department).

After working on a Veni grant from the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), he is currently the principal investigator of the ERC project Monitoring Modernity, which focuses on the ways society is imagined in the monitoring of flows of migrants, flows of capital and climate change.

Visit his personal website for more information.

Key publications (selection):

 • (2012): De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek. Amsterdam: Bezige Bij.
 • (2011), edited, with Liesbeth Noordegraaf-Eelens: In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • (2010): Aspects of Violence. A Critical Theory, Houndmills: Palgrave MacMillan.
 • (2009), edited: Globalization & the State. Sociological Perspectives on the State of the State. Houndmills: Palgrave MacMillan.
 • (2008): De gedroomde samenleving. Kampen: Klement.
 • (2007): Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij. Kampen: Klement.
    • W. Schinkel (2009). Pleidooi voor publiciteit. In Social Urban Space (pp. 30-35). Eindhoven: diederendirrix architecten/[z]00 producties
    • J.F. van Houdt & W. Schinkel (2019). Laboratory Rotterdam. Logics of Exceptionalism in the Governing of Urban Populations. In P.W.A. Scholten, M. Crul & P.T. Van de Laar (Eds.), Coming to Terms with Superdiversity: The Case of Rotterdam (pp. 133-151). New York: Springer doi: 10.1007/978-3-319-96041-8
    • W. Schinkel (2019). Autopoiesis. In The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons doi: 10.1002/9781405165518
    • M. Schrover & W. Schinkel (2014). Introduction: the language of inclusion and exclusion in the context of immigration and integration. In M. Schrover & W. Schinkel (Eds.), The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration (pp. 1-19). London and New York: Routledge
    • W. Schinkel (2014). The imagination of 'society' in measurements of immigrant integration. In M. Schrover & W. Schinkel (Eds.), The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration (pp. 20-39). London and New York: Routledge
    • W. Schinkel (2013). Wetenschap en common sense. De precaire positie van publieke kennis. In M. van Genugten, M. Honingh & W. Trommel (Eds.), Passie voor de publieke zaak. The Hague: Boom Lemma
    • W. Schinkel (2013). Governing through moral panic: The governmental uses of fear. In C. Krinsky (Ed.), The Ashgate Research Companion to Moral Panics (pp. 293-304). Farnham/Burlington: Ashgate
    • W. Schinkel (2012). Van bestuur naar zelfbestuur: overheid, burger en zelforganisatie. In Essays Toekomst van de Stad. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
    • L.H.J. Noordegraaf-Eelens & W. Schinkel (2011). The Space of Global Capitalism and its Imaginary Imperialism: An Interview with Peter Sloterdijk. In W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 185-204). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • W. Schinkel (2011). Pleidooi voor een binnenste-buitenruimte’. In L. Levy (Ed.), Het beste van De Unie in debat (pp. 8-17). Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting
    • W. Schinkel (2011). [Integratie]? Nee, dank u! Of: alle redenen die ik vandaag kan bedenken om morgen niet over [integratie] te hoeven spreken. In R. Frissen & S. Harchaoui (Eds.), Integratie & de metropool. Perspectieven voor 2040 (pp. 39-55). Amsterdam: Van Gennep
    • W. Schinkel (2011). Diagnose: vloeibaar modern. Zygmunt Baumans schets van het heden. In Z. Bauman (Ed.), Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid (pp. 7-13). Kampen: Klement
    • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2011). Peter Sloterdijk's Spherological Acrobatics: An Exercise in Introduction. In W Schinkel & L.H.J. Noordegraaf (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 7-28). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • W. Schinkel (2011). Altijd buiten. De technologische extensivering van het leven. In V. Frissen, L. Kool & M. van Lieshout (Eds.), De Transparante Samenleving. Jaarboek ICT en Samenleving 2011 (pp. 91-106). Gorredijk: Media Update
    • W. Schinkel (2010). Europa: verlicht museum. In H Klerx & A Hinten-Nooijen (Eds.), Religie, Politiek & Civil Society. Verzoening of Verzet? (pp. 49-54) Nijmegen: Valkhof Pers
    • W. Schinkel (2010). Generation: A Manifesto for Latency. In S. Krier, M. Kampman & L. van Gelder (Eds.), I don’t know where I’m going but I want to be there. The expanding field of graphic design (pp. 28-30). Amsterdam: BIS Publishers
    • W. Schinkel (2009). De revolutie uit de luie stoel. In N.J.H. Huls (Ed.), Enait: Wegwijzer of valse profeet? Over grote woorden en kleine daden (pp. 13-15). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • W. Schinkel (2009). The Production of Marginality. In E Erkocu & Buddaci C (Eds.), The Mosque. Political, Architectural and Social Transformations (pp. 70-78). Rotterdam: Nai Publishers
    • W. Schinkel (2009). De productie van marginaliteit: de sociale en fysieke ruimte van de moskee in Nederland. In E. Erkocui & C. Bucdaci (Eds.), De Moskee. Politieke, architectonische en maatschappelijke transformaties (pp. 70-78). Rotterdam: Nai Publishers
    • W. Schinkel (2008). De nieuwe technologieën van de zelfcontrole: van surveillance naar zelfveillance. In M.A. van den Berg, M. Ham & C. Prins (Eds.), In de greep van de technologie. Hoe we kwetsbaarder en onafhankelijker worden. Amsterdam: Van Gennep
    • W. Schinkel (2008). Biaphobia and the Definition of Violence. In R. Lippens & D. Crewe (Eds.), Existentialist Criminology. London: Routledge
    • W. Schinkel (2007). Genese en Sociale Functie van een Geweldssemantiek. In T. Daems & L. Robert (Eds.), De schaduwzijde van de moderniteit: criminaliteit, onveiligheid en sociale uitsluiting gethematiseerd vanuit het werk van Zygmunt Bauman (pp. 65-87). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • W. Schinkel (2005). Wat doen wij wanneer wij zeggen: `dit is zinloos geweld¿? In J.R. Blad (Ed.), Rijzende sterren in het veiligheidsonderzoek (pp. 5-19). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • W. Schinkel (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Jean-Luc Nancy, La Communauté Affrontée]. .
    • W. Schinkel (2019). Politieke stenogrammen. Amsterdam: De Bezige Bij
    • W. Schinkel (2017). Imagined Societies: A Critique of Immigrant Integration in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press doi: 10.1017/9781316424230
    • W. Schinkel (2016). De leegte van westerse waarden: over mensenrechten en drone-oorlogvoering. Brussels: VUB Press
    • W. Schinkel (2014). Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven. Amsterdam: Boom
    • W. Schinkel (2012). De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek. Amsterdam: De Bezige Bij
    • W. Schinkel & W. Vanstiphout (2012). Het hek. Speciaal nummer van het Tijdschrift over Cultur en Criminaliteit. Amsterdam: Boom
    • W. Schinkel (2010). Aspects of Violence. A Critical Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan
    • W. Schinkel (2009). Globalization & the State: Sociological Perspectives on the State of the State. Basingstoke: Palgrave Macmillan
    • W. Schinkel (2008). De gedroomde samenleving. Kampen: Klement
    • W. Schinkel (2007). Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij. Kampen: Klement
   • M. Schrover & W. Schinkel (Ed.). (2014). The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration. London and New York: Routledge
   • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Ed.). (2011). In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being. Amsterdam: Amsterdam University Press
   • W. Schinkel (Ed.). (2010-2010) Theory Culture & Society, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2010-2010) International Sociology, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2010-2010) Sociologie, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2010-2010) Contemporary Political Theory, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2010-2010) Beleid en Maatschappij, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2010-2010) Theoretical Criminology, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2009-2009) Journal of Classical Sociology, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2009-2009) International Sociology, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2009-2009) Theoretical Criminology, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2009-2009) Sociological Inquiry, Referee.
   • W. Schinkel (Ed.). (2009-2009) Theory Culture & Society, Referee.
   • I. van Oorschot & W. Schinkel (2015, januari 15). Het dossier als grensobject: Allo- en autoreferentie in het strafrecht. Antwerpen, VSR Conference: Sociology of Law in Europe.
   • P. Arora, P. Vishnu, E.G. Geraerts, S. Van de Walle, W. Schinkel, M.M.S.K. Sie & B.F. van Eekelen (2012, juni 1). How to become an "excellent" young academic researcher? Rotterdam, Erasmus Graduate School for the Humanities, Social and Behavioural Sciences meeting.
   • W. Schinkel (2010, september 11). The exception as a mobile principle. Utrecht, Critical Legal Conference, key note lecture.
   • W. Schinkel (2010, januari 14). Culturism and the Sociology of Integration. Leiden, Conference The Language of Difference: Mechanisms of Inclusion and Exclusion of Migrants 1945-2005, Key note lecture.
   • H. Dijstelbloem, R. van Reekum & W. Schinkel (2015). ‘The possibility of politics: Visualising migration and realizing recalictrance in the Aegean’. presented at The politics of visualization. Vision, vigilance and violence in border surveillance, security policies and mobility management: Amsterdam (2015, mei 28).
   • W. Schinkel (2009). Culturist Frameworks of Religion & Sexuality. Conference Religion & Sexuality in Postcolonial Europe: Amsterdam (2009, januari 29 - 2009, januari 30).
   • W. Schinkel (2009). Citizenship in the Societies of Control. 10th anniversary conference of the European Journal of Social Theory `Europe since 1989¿: (2008, juni 19 - 2008, juni 21).
   • W. Schinkel (2009). Burgerschap & biopolitiek¿. Dag van de Sociologie: Leuven (2008, mei 29 - 2008, mei 29).
   • W. Schinkel (2008). Sociological Theory & Integration Research. Sociological Theory & Integration Research.: Innsbruck (2008, september 11 - 2008, september 13).
   • W. Schinkel (2008). Culturism & Integration Policy. ISA Forum `Sociological Research and Public Debate': Barcelona (2008, september 5 - 2008, september 8).
   • W. Schinkel (2007). Culturele criminologie & Culturisme. Congres Culturele Criminologie: Utrecht (2007, juni 29).
   • W. Schinkel (2007). Mass/Media/Violence. Ubiquitous Media: Asian Transformations, Theory, Culture & Society 25th Anniversary Conference: Tokyo (2007, juli 13 - 2007, juli 16).
   • W. Schinkel (2007). On the Concept of Terrorism. Biannual Conference Research Committee on Political Philosophy: Londen (2007, juni 30).
   • W. Schinkel (2006). The Autopoiesis of the Artworld after the End of Art. ESAculture Conference: Changing Cultures: European Perspectives: Gent (2006, november 1).
   • M.A. van den Berg & W. Schinkel (2006). 'Women from the Catacombs of the City': Gender Notions in Dutch Culturalist Discourse. European Gender Research Conference: Lodz, Poland (2006, augustus 1).
   • W. Schinkel (2002). The will to violence. Wereld Sociologie Congres: Brisbane.
   • W. Schinkel (2002). Bourdieu & Latour: two cases of 'elevated realism'. Wereld Sociologie Congres: Brisbane.
   • I. Van Oorschot, S.R.J.M. van Bohemen, L. Van Zoonen, W. Schinkel & T. Krijnen (2015). FWOS Grant (awarded by the Dutch Fund for Sexuality Research) for the research project 'Good sex: How young people perceive and practice good sex'. Wetenschappelijk.
   • W. Schinkel & M.A. van den Berg (2012, november 19). Rotterdam een coole wereldstad? Nu even niet meer. NRC Handelsblad
   • W. Schinkel (2012, juli 1). Angst voor het volk. VPRO Gids
   • W. Schinkel (2010, augustus 12). VVD en CDA zetten ‘Wilders’ behendig in. Wie 18 miljard op onsolidaire wijze wil bezuinigen, heeft belang bij een bliksemafleider. NRC Handelsblad, pp. 7.
   • B. De Graaf & W. Schinkel (2010, december 31). Het recht op veiligheid schept een permanente noodtoestand. NRC Handelsblad, pp. 19.
   • W. Schinkel (2009, januari 22). Het hof bewaart fatsoen in het debat. NRC Handelsblad, pp. 9-9.
   • W. Schinkel (2009, februari 13). Meningsuiting is niet verplicht. NRC Handelsblad, pp. 8-8.
   • W. Schinkel Wij, Joran. Groene Amsterdammer, pp. 7-7.
   • W. Schinkel (2008, maart 29). Tussen fundamentalisten en loverboys. NRC Handelsblad, pp. 7-7.
   • W. Schinkel De beursgenoteerde staat. Lessen uit de kredietcrisis. Groene Amsterdammer
   • W. Schinkel De kracht van zelfbeheersing. CDV-winter 2008, pp. 156-164.
   • W. Schinkel De Nederlandse droom. Kritiek op het neonationalisme. Groene Amsterdammer
   • W. Schinkel (2005, mei 27). Aspects of Violence. EUR (442 pag.) (Rotterdam) Prom./coprom.: Prof.Dr. G.B.M. Engbersen.
 • 4.1 Public Issues: Introduction

  Title
  4.1 Public Issues: Introduction
  Year
  2020

  Advanced Social Theory

  Title
  Advanced Social Theory
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  2.3C Theoretical Sociology

  Title
  2.3C Theoretical Sociology
  Year
  2020
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
  Country
  The Netherlands
 • Vital Cities and Citizens

  Additional Information
  Affiliated to the VCC program to support and contribute to research, education and social impact of the programme (www.eur.nl/en/research/erasmus-initiatives/vital- cities-and-citizens).
  Role
  Ambassador

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam