"De toekomst van het onderwijs is online en offline. We kunnen zelf kiezen”

Students working together at Erasmus University College
Erasmus University College - male - female - laughing - study

Voor het vak ‘Urban History: Rotterdam in a Global Perspective’ is vorig jaar een nieuwe opzet gemaakt. Fysieke colleges worden nu aangevuld met kennisvideo’s gemaakt door professor Paul van de Laar, onderwijsadviseur Esther Schut (Risbo) en Mirjam van de Woerdt, projectmanager bij de Community for Learning & Innovation (CLI). "In de nieuwe opzet van de colleges is het de bedoeling dat studenten worden uitgedaagd. Met behulp van vooraf beschikbare video’s, quizzen en literatuur gaan we gelijk de diepte in tijdens colleges", vertelt historicus Van de Laar. 

Portret van historicus Paul van de Laar.
Paul van de Laar

Andere kijk op je vak

De omgevormde variant van Urban History is in eerste instantie gegeven aan studenten die fysiek in Rotterdam waren. Paul van de Laar vertelt dat hij op een hele andere manier naar zijn vak moest kijken. "Samen met onderwijsadviseur Esther Schut van Risbo ben ik aan de slag gegaan. We begonnen met alle stof die gedurende acht weken wordt aangeboden in scripts op te schrijven. We hebben alles teruggebracht naar video’s van zes minuten. Het zijn korte colleges, waar ik in beeld verschijn met plaatjes. Je hebt scripts nodig omdat je niet kunt improviseren of uitweiden, wat ik natuurlijk normaal gesproken doe."

"Het kost veel tijd om deze video’s te maken, maar dat heb je ook nodig als je het goed wil doen. We hebben een prachtige filmstudio op de campus; heel professioneel. Eigenlijk zouden alle online colleges daar opgenomen moeten worden."

Alles over de filmstudio op de campus

"Doordat we de stof nu opknippen in korte video's houden we maximaal de aandacht vast tijdens colleges"

Mirjam van de Woerdt

Projectmanager bij Community for Learning & Innovation (CLI)

Discussie over de inhoud tijdens colleges

"In mijn eerste college zei ik: wie niet is voorbereid en de stof niet heeft bestudeerd is niet welkom. Ik hoopte de studenten te stimuleren om echt betrokken te zijn en we het echt over de inhoud konden hebben. In de praktijk moest ik schipperen omdat het college wel als hoorcollege was aangekondigd", vertelt Van de Laar.

"Maar omdat ik de video’s als raamwerk had, had ik veel meer tijd en gelegenheid voor diepgang. Gelukkig waren er een aantal zeer gemotiveerde studenten. Ze trokken de hele groep mee in de discussie. Het fijne van de video’s is dat studenten het altijd weer kunnen terugkijken. Wat mij heeft geholpen is dat ik door de opnames vooraf te scripten ook gedwongen werd met andere ogen naar de stof te kijken. Dat is een meerwaarde en kan ik iedereen aanraden. Het is een vorm van onderwijs waar we geleidelijk naartoe gaan. Ik geloof dat dit de toekomst is."

Mirjam vult aan: “Vroeger had je een hoorcollege waar een student drie uur luistert. Doordat we de stof nu opknippen in korte video’s houden we maximaal de aandacht vast. In de video probeer je ook een opdracht mee te geven. Een quiz of een groepsopdracht die daaruit voortkomt. Het filmpje staat niet op zichzelf, maar het wordt als een geheel ingezet. Met hulp van onderwijsadviseurs van Risbo zorgen we ervoor dat het onderwijs activerend is en studenten uitgedaagd worden.”

Filmstudio op Campus Woudestein.
Filmstudio op Campus Woudestein

Vakken bij andere universiteiten volgen zonder er naartoe te reizen

De vraag om het vak om te vormen naar een meer online variant kwam vanuit UNIC. Erasmus Universiteit Rotterdam is onderdeel van deze Europese alliantie van tien universiteiten. Het is uiteindelijk de bedoeling dat studenten van andere universiteiten vakken bij ons online kunnen volgen vanuit hun eigen huis, dus zonder in Rotterdam te zijn.

"Een online vak is natuurlijk iets heel anders dan een offline traditioneel vak. Je kan op deze manier wel proeven van een andere universiteit zonder dat je erheen hoeft te reizen. Dat is ook een voordeel op het gebied van duurzaamheid. Het is een laagdrempelige manier om een kijkje in de keuken te nemen bij een buitenlandse universiteit", vertelt Mirjam van de Woerdt. "Bij de Community for Learning & Innovation ondersteunen we alle faculteiten bij onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Online onderwijs is niet zomaar even een college opnemen en dat over de schutting gooien."

Wat is UNIC?
UNIC is een Europese alliantie van tien universiteiten die gevestigd zijn in zogenaamde postindustriële steden. De missie van UNIC is om door inclusief onderwijs, innovatief onderzoek en de betrokkenheid van lokale partners een positieve impact te hebben op de ontwikkeling van de postindustriële steden.

Kijk welke universiteiten zijn aangesloten bij UNIC

"We krijgen straks misschien wel drie of vier varianten van onderwijs waaruit gekozen kan worden"

Paul van de Laar

Professor & historicus

Mirjam van de Woerdt lacht in de camera.
Mirjam van de Woerdt

Volgende stap: volledige online variant

Mirjam hoopt dat het vak Urban History volgende keer ook volledig online kan worden aangeboden en dat studenten van andere UNIC-universiteiten zich inschrijven. "We hopen dat er dan aparte online werkgroepen zijn waar gediscussieerd kan worden."

Er is nog wel werk aan de winkel voordat het vak helemaal online kan worden geven, volgens Paul. "Vaak staan camera’s op zwart omdat er een slechte internetverbinding is. Hoe zorg je dat er interactie is? Ga je met mentimeter werken? Daar moeten we goed over nadenken. Dat is een opgave voor de volgende keer."

Mirjam en Paul geloven allebei wel in deze combinatie van online en fysiek onderwijs. "De keuze vind ik belangrijk. Voor sommigen werkt onderwijs op de campus beter en voor anderen weer online onderwijs. En waarschijnlijk vinden veel studenten de combinatie van beide juist fijn. Het is lastig om een woning hier te vinden, maar op deze manier kan je toch kennismaken met onderwijs aan onze universiteit", vertelt Mirjam.

Paul sluit af: "We gaan veel meer naar een hybridevorm van onderwijs. We krijgen straks misschien wel drie of vier varianten van onderwijs waaruit gekozen kan worden."

Onderzoeker
Meer informatie

Alles over het omvormen van vakken en kwaliteitsverbetering van het onderwijs vind je op de pagina's van CLI

Of

Kijk hoe Risbo kan helpen bij onderwijsvernieuwing

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen