Delegatie wetenschappers bezoekt minister Ploumen

Delegatie wetenschappers bezoekt minister Ploumen

Kom in december langs op mijn ministerie om te praten over het verminderen van ongelijkheid. Deze uitnodiging deed minister Lilianne Ploumen tijdens de Opening Academisch Jaar. De uitnodiging werd aanvaard: gisteren bezochten onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam Den Haag.  

In haar gastrede tijdens de Opening Academisch Jaar stelde minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dat er een einde moet komen aan ongelijkheid in de wereld, om zo de globalisering te redden. Aan het einde van die speech deed de alumna van de Erasmus Universiteit een uitnodiging aan de academische gemeenschap: denk mee aan oplossingen en kom in december naar mijn ministerie om het resultaat daarvan met me te delen. 

De uitnodiging werd aanvaard: gisteren, maandag 12 december, bezocht een delegatie van de Erasmus Universiteit onder leiding van rector magnificus prof.dr. Huibert Pols haar ministerie. Centrale vraag tijdens de discussie met minister Ploumen: hoe kunnen de positie en perspectieven van de allerarmsten in een globaliserende wereld verbeterd worden?

Allerarmsten

De aandacht in de discussie gaat uit naar de allerarmsten – en de economische, sociale en politieke dimensies die daarbij horen. Bijvoorbeeld: hoe moeten wij de recente antipathie tegen buitenlandse bedrijven in Ethiopië begrijpen, en oplossen? Wat is de impact van een overgang naar werken in loondienst als dat betekent dat een gezin niet meer over eigen land of bedrijf beschikt? En hoe bevorder je dat landbouw aantrekkelijk blijft voor jongeren?

Invalshoeken

Tijdens de bijeenkomst werden drie invalshoeken besproken. Prof. dr. Geske Dijkstra (hoogleraar Governance and Global Development) ging op het industriebeleid voor de allerarmsten. Is industriebeleid in Afrika een banenmotor: de aangewezen weg om banen te scheppen voor de grote aantallen extreem arme mensen? 

Prof. dr. Rob van Tulder (International Business-Society Management) ging in op de bijdrage van multinationals aan inclusieve ontwikkeling. Welk positief effect kunnen zij hebben op de allerarmsten, wat is daarvoor nodig en wat zien we terug in de praktijk? En wat kan Nederland daaraan doen?

Tenslotte besprak prof. dr. Peter Knorringa (hoogleraar Private Sector & Development) de mogelijkheden om via ‘frugal innovations’ de uitgangspositie van de allerarmsten te verbeteren. En ook weer: wat kan Nederland doen om frugal innovation te stimuleren?

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl