Opening Academisch Jaar 2017-2018

Building Vital Cities, Empowering Vital Citizens

Thema van de Opening Academisch Jaar 2017-2018 op maandag 4 september was ‘Building Vital Cities, Empowering Vital Citizens’, naar een van de nieuwe ‘Erasmus Initiatives’.

In zijn speech ontvouwde gastspreker en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) zijn visie op een vitale stad. Hij pleitte voor actief burgerschap: “De stad vooruit helpen is ook jezelf vooruit helpen. (..) Het zijn de mensen die de stad maken.” Zo spelen burgers volgens hem een rol bij innovatie. “Ik geloof in co-creatie. De beste ideeën vind je op straat, en de beste politici zijn degenen die ze daar oppikken.” Voor actief burgerschap is volgens Aboutaleb wel vertrouwen voor nodig: vanuit de overheid richting burgers, maar ook tussen burgers onderling. “Vertrouwen kweken door het drinken van een kop koffie is het goedkoopste beleidsinstrument dat we hebben.” Tenslotte pleitte hij voor meer optimisme in de stad.

Collegevoorzitter Kristel Baele wees op het belang van educatie – onder andere van universiteit onderwijs - bij het vormen van ‘resilient citizens’ (weerbare burgers). Daarbij ging ze in op de uitgangspunten die verwoord staan in de dit jaar gepresenteerde Onderwijsvisie van de Erasmus Universiteit, zoals expertise, innovatie en inclusiviteit. "Deze kernwaarden zijn nauw verbonden met het internationale, multiculturele en ondernemende karakter van de metropool Rotterdam."

Rector magnificus prof. dr. Huibert Pols, die het nieuwe academische jaar officieel opende, stelde ‘verbinding’ centraal. Zo lanceerde hij het Community for Learning and Innovation. "Dit is een bundeling van krachten op het gebied van internationalisering, online onderwijs en innovatie." Pols meldde verder dat de nieuwe Erasmus Initiatives, een ander voorbeeld van onderlinge verbinding, goed onderweg zijn.

Tijdens de Opening Academisch Jaar was Teodor Cataniciu de ‘Student in the spotlight’. Hij vertelde voor een volle aula over zijn Restart Network (techonderwijs voor vluchtelingen). Ook werden de universitaire prijzen uitgereikt.