Dick van Sprundel over de strijd tegen belastingontduiking

Dick van Sprundel over de strijd tegen belastingontduiking

In de strijd tegen belastingontduiking neemt de Europese en internationale druk op lidstaten en bedrijven verder toe. Naast de oproep voor automatische gegevensuitwisseling en de wens om een country-by-country reporting in te voeren, bestaat er de mogelijkheid dat de kennisgevingsprocedure-vooraf, zoals opgenomen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, wordt afgeschaft. Dick van Sprundel, wetenschappelijk medewerker/promovendus en verbonden aan Erasmus School of Economics en werkzaam als Senior Manager International Tax Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, geeft hierover een interview aan Taxlive op dinsdag 25 juni 2013.
 

Van Sprundel is niet verbaasd over deze verregaande plannen. "Afgelopen jaren heeft het spontaan opvragen van gegevens niet voldoende resultaten opgeleverd, terwijl landen door belastingontduiking veel belastinginkomsten mislopen." Als belangrijkste reden om over te stappen op automatische gegevensuitwisseling noemt Van Sprundel de noodzaak voor extra belastinginkomsten en het verkleinen van de 'Tax gap'. Met de Tax gap wordt het verschil bedoeld tussen wat belastingplichtigen theoretisch aan belasting zouden moeten betalen en wat er daadwerkelijk aan belastingopbrengsten in de schatkist terechtkomt. De Tax gap bestaat uit belasting die wordt ontweken, belastingen die niet worden geïnd en belasting die wordt ontdoken. Met name de ongewenste belastingontduiking vormt het leeuwendeel van de Tax gap, aldus Van Sprundel. Het automatisch uitwisselen van fiscale gegevens moet deze Tax gap kleiner maken.

Meer informatie

Lees hier het hele interview.