Dick van Sprundel over dispariteit en de deelnemingsvrijstelling

Dick van Sprundel over dispariteit en de

De Hoge Raad heeft in twee arresten op 7 februari 2014, een streep gezet onder de discussie over dispariteiten en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Herstructurering mag, eenmaal kapitaal blijft kapitaal, de keuzevrijheid voor de belastingplichtige is een groot goed en dispariteit is een bewust gevolg van de Nederlandse regelgeving. Dick van Sprundel, wetenschappelijk medewerker/promovendus en verbonden aan de Erasmus School of Economics en werkzaam als Senior Manager International Tax Services bij EY Belastingadviseurs LLP, geeft zijn commentaar in een artikel op Taxlive.nl, d.d. 10 februari 2014.

"de Belastingdienst heeft weliswaar in beide arresten de aanval geopend op dergelijke herstructureringen, omdat Nederland hierdoor de belasting over rentebaten misloopt, maar fiscaal gezien valt er niets op aan te merken. De Hoge Raad heeft dit ook in de Franse deelnemerschapslening-jurisprudentie expliciet onderkend. Als de wetgever een dergelijke dispariteit toch niet wenselijk vindt, dan zal de wet moeten worden aanpast. De staatssecretaris heeft meermaals opgemerkt mee te willen werken met de aanpak van hybride instrumenten, maar alleen als dit internationaal geschied. Vooralsnog is het enige concrete voorstel een mogelijke aanpassing van de moeder-dochter richtlijn, al schijnt de OESO binnenkort ook met voorstellen te komen." Zo stelt Van Sprundel.

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel op Taxlive.nl