Dick van Sprundel over dispariteit en de Nederlandse deelnemingsvrijstelling

Dick van Sprundel over dispariteit en de Nederlandse

Nederlandse bedrijven maken in internationale verhoudingen dankbaar gebruik van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling waarmee economische dubbele belasting van dezelfde bedrijfswinst wordt voorkomen. Dispariteit lijkt hierbij een grote rol te spelen, met als bijkomend voordeel een dubbele niet-heffing. Dick van Sprundel, wetenschappelijk medewerker en promovendus verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van Erasmus School of Economics, wordt om een reactie gevraagd door Taxlive op 7 februari 2013.

Dispariteit ontstaat als het ene land bijvoorbeeld een geldverstrekking tussen deelnemende vennootschappen beschouwt als kapitaal en de vergoeding als vrijgesteld dividend, terwijl het andere land de geldverstrekking ziet als een lening met aftrekbare rente; daardoor is het mogelijk dat kosten in het ene land aftrekbaar zijn, terwijl de corresponderende baten in het andere land niet worden belast. Dispariteit is gebruik maken van een gekwalificeerde mismatch tussen twee soevereine belastingstelsels. 'In de praktijk zijn dergelijke single dips with no pick-up niet ongebruikelijk', aldus van Sprundel.

Meer informatie

Klik hier voor de gehele tekst.