Discussie rondom opinieartikel Martijn van den Assem

Discussie rondom opinieartikel Martijn van den Assem

Op donderdag 25 juli 2013 is het EconomieOpinie.nl-artikel van Martijn van den Assem, universitair hoofddocent verbonden aan de sectie Finance van Erasmus School of Economics, gepubliceerd in het Nederlands Dagblad. Zijn artikel gaat over nudging: keuzes verbeteren zonder onze vrijheden in te perken. Jilles Smids, promovendus bij de sectie Philosophy and Ethics van de Technische Universteit Eindhoven, reageert op dit artikel op 30 juli 2013 in het Nederlands Dagblad. Onderzoekers Rogier Potter van Loon en Dennie van Dolder, beide verbonden aan Erasmus School of Economics, gaan in op de bezwaren van Smids en beargumenteren  waarom nudges een waardevol beleidsinstrument zijn. In het Nederlands Dagblad van 3 augustus 2013 is dit gepubliceerd.

Het idee van Van den Assem is als volgt: geef autobezitters na afloop van iedere rit informatie over de gemaakte brandstofkosten. Dit wordt een nudge (zetje) noemen. Hoe werkt het? Het idee rust op het afnemende marginale nut dat we ervaren bij grotere verliezen (en winsten). Een groot verlies van bijvoorbeeld €100 voelt minder rot dan 10 afzonderlijke verliezen van €10 na elkaar, aldus Van den Assem. 'Als autorijder krijgen we normaal gesproken af en toe een groot verlies voor onze kiezen: we ervaren de kosten van brandstof alleen aan de pomp. Een keer slikken bij het afrekenen van een volle tank (zeg €100), maar daarna kost het gevoelsmatig niks om boodschappen met de auto te doen of het gaspedaal even lekker diep in te trappen.'

Smids vindt het idee van Van den Assem goed, maar heeft ook bezwaren tegen het nudgen. Als producten in een winkel of op een menukaart zodanig geplaatst worden dat het de keuze beïnvloedt, beperkt dat de vrijheid van consumenten, aldus Smids. Hij vindt dit bevoogdend en niet liberaal. Hiermee wordt aan mensen het recht ontnomen om fouten te maken.

Potter van Loon en Van Dolder reageren op hun beurt weer op het artikel van Smids. Zij stellen dat de alternatieven van nudges veel ingrijpendere zijn dan de nudges zelf. Waar traditionele interventies, zoals een verbod, de burger beperkingen opleggen, geven nudges de mogelijkheid om een gedragsverandering teweeg te brengen zonder inzet van zulke beperkingen, aldus Potter van Loon en Van Dolder.

Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel van Martijn van den Assem
  • Klik hier voor het artikel van Jilles Smids
  • Klik hier voor het artikel van Rogier Potter van Loon en Dennie van Dolder