Diversiteit en Dekolonisatie in het Onderwijs

Hoe gaan leerkrachten in het middelbaar onderwijs om met diversiteit? En hoe wordt dit vormgegeven binnen het klaslokaal? VCC-onderzoeker Zouhair Hammana bestudeert deze vragen door te kijken naar lesmateriaal, de samenstelling van klassen en andere gerelateerde determinanten. In dit interview vertelt hij ons meer over zijn onderzoek.

Welke onderzoeksmethoden gebruik je?

Ik doe kwalitatief onderzoek en neem diepte-interviews af bij docenten in Rotterdam en in de toekomst misschien ook in Amsterdam, Londen en Manchester. Ook ga ik wellicht een content analyse en een survey doen. Dit is echter nog niet zeker door de omstandigheden rondom het coronavirus. 

Hoe interdisciplinair is jouw onderzoek?

Ik heb een achtergrond in de sociologie en mijn onderzoek is zowel sociologisch als antropologisch van aard. Daarnaast gebruik ik ook veel theorieën vanuit andere disciplines voor mijn onderzoek. Ik put veel uit postcolonial studies en decolonial studies, waarvan je zou kunnen zeggen dat een deel daarvan sociologisch is, maar een groot deel is dat ook niet. Ik voer mijn onderzoek uit vanuit de Media en Communicatieafdeling, waar onderzoekers met allerlei andere disciplinaire achtergronden te vinden zijn. 

Op welke manier heeft jouw onderzoek impact op de samenleving?

Ik probeer op meerdere manieren impact te genereren; met mijn onderzoek maar ook daarbuiten. Vorig jaar werd ik geïnterviewd voor een podcast over dekolonisatie in het onderwijs en ik heb een artikel geschreven voor het Sociologie Magazine. Daarnaast is dit jaar het boek De goede immigrant verschenen met daarin een door mij geschreven hoofdstuk en heb ik onlangs een interview gegeven op de NOS-radio, over promotiewerkdruk. Verder gebruik ik vooral sociale media om dingen naar buiten te brengen en ik word via die kanalen ook vaak benaderd door geïnteresseerden.   

Op welke manier wil je in de toekomst graag impact maken?

Mijn wens is om bij te dragen aan systeemveranderingen. Na mijn PhD wil ik  mijn huidige onderzoeksonderwerp uitbreiden om op een grootschaligere manier te kijken naar de samenleving, bijvoorbeeld door van diversiteit in het onderwijs naar het dekoloniseren van het onderwijs te bewegen. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het curriculum en de manier waarop we lesgeven. Dat kan op verschillende pedagogische manieren, zoals het anders inrichten van het klaslokaal, maar ook kijken naar de hiërarchische structuren van docenten en studenten. 

Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen