Dr. Sanne Opree en prof.dr. Jeroen Jansz voeren OCW-onderzoek uit naar mediawijsheid in Nederland

De digitale wereld waarin we leven biedt steeds meer kansen op het gebied van informatiedeling, verbinding met anderen en amusement. Maar deze wereld brengt ook bedreigingen met zich mee als nepnieuws, radicalisering en cybercrime. Het is daarom meer dan ooit van belang dat iedereen hiermee om kan gaan, in andere woorden mediawijs is. Dr. Sanne Opree en prof.dr. Jeroen Jansz voeren dit najaar, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in samenwerking met het Netwerk Mediawijsheid, een literatuuronderzoek uit naar de mediawijsheid in Nederland.

Want wat is de stand van zaken? Dit onderzoek moet een overzicht geven van het wetenschappelijke en beleidsgerichte onderzoek naar de mediawijsheid onder de Nederlandse bevolking, de belangrijkste conclusies samenvatten en een beeld geven van de opties voor het volgen van de mediawijsheid van de Nederlandse bevolking.

Om hier antwoord op te geven brengen dr. Opree en prof.dr. Jansz alle bestaande onderzoeken naar mediawijsheid in kaart. Deze onderzoeken worden vervolgens geanalyseerd aan de hand van een coderingsschema dat in lijn is met het nieuwe competentiemodel van mediawijsheid dat in het najaar 2020 gepubliceerd zal worden.

Het definitief onderzoeksrapport wordt medio december 2020 opgeleverd. Dit rapport zal door het OCW gebruikt worden om de aanpak van mediawijsheid beter vorm te geven.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen