Economen van de EUR het meest bescheiden

Economen van de EUR het meest bescheiden

De website Follow The Money heeft getracht onderbouwing te vinden voor de aanname dat economen ‘pathetische ijdeltuiten’ zijn. De website publiceerde een ranglijst van de tien meest onbescheiden en de meest bescheiden economen die in de media optreden. Ook de Volkskrant schrijft hierover op vrijdag 18 oktober 2013. De economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam komen als meest bescheiden uit de bus.

Het criterium voor deze 'ijdelheidsindex' is de deskundigheid die de economen zichzelf toedichten bij een onderzoek naar hun expertise door Mejudice.nl. Op plaats 3 treffen we de Rotterdamse hoogleraar Bas Jacobs aan als meest bescheiden econoom. ''Ik zeg niet dat ik bescheiden ben, maar ik weet wat ik niet weet'', aldus Jacobs.

Meer informatie

Klik hier voor de gepubliceerde ranglijst.

Klik hier voor het artikel in De Volkskrant.