‘Economendebat is gebaat bij minder stelligheid’

Economendebat is gebaat bij minder stelligheid’

In het debat over het economisch beleid doen sommige hoogleraren economie wel heel stellige uitspraken over de keuzes van de overheid. ‘Dat staat in schril contrast met de onzekerheden over de werking van de economie', zegt directeur Job Swank van de Nederlandsche Bank en hoogleraar economisch beleid aan Erasmus School of Economics.

Swank stelt vast dat het debat zich met name verhardt als het gaat om de vraag of een overheid moet bezuinigen of juist stimuleren. Hij wil geen namen noemen, maar zijn woorden kunnen terugslaan op uitspraken van hoogleraren Bas Jacobs en Coen Teulings, die stellen dat de overheid in Nederland de afgelopen jaren veel minder accent had moeten leggen op het terugdringen van het begrotingstekort. Dit zou ten koste zijn gegaan van de groei. ‘Dat kun je toch niet echt beweren, als je ziet dat de begroting op orde is en alle bestedingscategorieën van de economie groei vertonen.’ Aldus Swank.

Meer informatie

Hieronder leest u het volledige artikel in Het Financieele Dagblad, d.d. 31 januari 2017