Econometriestudenten ontwikkelen indrukwekkend model rond het loyaliteitsprogramma van Albert Heijn

Image - AH Bonus Box
Personalised Mijn Bonus Box feature in the Albert Heijn app

Net als voorgaande jaren bood de afdeling Data Science van Albert Heijn in samenwerking met Erasmus School of Economics masterstudenten Econometrie de mogelijkheid om deel te nemen aan een 10 weken durende casestudy. Als onderdeel van dit programma moesten studenten hun kennis toepassen op praktijkscenario's van Albert Heijn. Voor studenten in de specialisatie Business Analytics and Quantitative Marketing richtte de casestudy zich op het verbeteren van het loyaliteitsprogramma van Albert Heijn, bekend als Mijn Bonus Box.

Onder leiding van Dr. Kathrin Gruber werkten de studenten in teams van vier aan het ontwikkelen van hun ideeën en oplossingen in de loop van tien weken. Gedurende deze periode presenteerden ze hun voortgang en eindresultaten aan Albert Heijn. De voorgestelde oplossingen en modellen van alle teams zijn zeer indrukwekkend en dragen bij aan nieuwe inzichten die gebruikt kunnen worden door de AH Data Science afdeling.

Het team bouwde een model dat voorspellende scores kan genereren over hoe waarschijnlijk het is dat een klant een bepaald cross-sell item koopt. Deze scores kunnen vervolgens worden gebruikt om aanbevelingen te doen of aanbiedingen op te stellen. Gepersonaliseerde cross-sell items zijn items die de klant nog niet eerder heeft gekocht, maar die toch relevant voor hem kan zijn, waarbij het vinden van de relevantie van een item een uitdaging kan zijn. De basis van de methodologie is een neuraal collaboratief filtermodel. Dit deed het team door voort te bouwen op het NeuMF-model dat werd geïntroduceerd door He et al. (2017) en dit uit te breiden met een zelfattentiemechanisme.

Terugkijkend op een succesvolle 10 weken zijn de studenten dankbaar voor de kans om een oplossing en model te ontwikkelen voor de uitdagende real-life Albert Heijn business case. Ze hebben veel geleerd en vonden het leuk om hun bevindingen te presenteren aan de Albert Heijn Data Science afdeling.

Universitair Docent
Meer informatie

Lees deze blog verder voor meer informatie over de case en de oplossing. De blog is geschreven door een van de teams, bestaande uit Otto Haanappel, Yasmin Levens, Thomas van Esch en Anne van Voorthuijsen, en vat de casus en hun bevindingen samen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen