Eddy Van Doorslaer benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Eddy van Doorslaer ontvangt Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 24 februari 2023 is gezondheidseconoom, prof.dr. Eddy Van Doorslaer, door loco-burgemeester Tim Versnel benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van Doorslaer ontvangt deze eer voor de enorme bijdrage aan zijn vakgebied met wereldwijd een grote impact op het gezondheidsbeleid.

“U heeft de gezondheidszorg eerlijk gemaakt, niet alleen in het rijke Westen maar ook in landen waar die zorg minder vanzelfsprekend is. Uw inhoudelijke werk, leidinggevende capaciteiten en prettige persoonlijkheid waren daarbij onmisbaar, op de Erasmus Universiteit en ver daarbuiten”, aldus loco-burgemeester Tim Versnel.

Eddy Van Doorslaer nam vandaag afscheid als hoogleraar gezondheidseconomie van Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij 32 jaar in dienst is geweest: vanaf 1990 bij Erasmus School of Health Policy & Management en vanaf 2006 ook deeltijds aan Erasmus School of Economics. In die zin was hij een bruggenbouwer tussen de economische en de gezondheidswetenschappen van de universiteit en bij beide faculteiten vormde en leidde hij ook een groep van gezondheidseconomen. Hij was mede-oprichter van de specialisatie Health Economics in de Master in Health Economics, Policy and Law, en ook van een aantal netwerken die de interfacultaire samenwerking op zijn terrein hebben bevorderd, zoals het Rotterdam Global Health Initiative (RGHI), het Smarter Choices for Better Health Initiative (SCBH) en het Erasmus Centre for Health Economics Research (EsCHER). 

Wereldklasse

“Zijn onderzoek naar gezondheidseconomie is internationaal erkend als wereldklasse. Hij is een leider op het gebied van ongelijkheden in gezondheidszorgsystemen. Een boek voor de Wereldbank, dat hij mede schreef, over hoe deze ongelijkheden te meten en te analyseren, is een standaardwerk geworden”, vertelde rector magnificus Annelien Bredenoord in haar inleiding. Veel van zijn werk werd verricht in samenwerking met – of in opdracht van – internationale organisaties zoals de Wereldbank, de WHO, UNICEF, en de OECD.  Maar ook op andere onderzoeksterreinen – zoals bijvoorbeeld de economische evaluatie van vaccinatieprogramma’s en van de ouderenzorg – leverde hij aanzienlijke bijdragen aan de internationale literatuur.

‘Making Minds Matter’

In 2014 werd Eddy van Doorslaer verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Samen met collega’s zorgde hij er voor dat Rotterdam uitgroeide tot een wereldvermaard centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van de gezondheidseconomie. Rector magnificus Bredenoord benadrukte in haar speech de sterke bijdrage die Van Doorslaer heeft geleverd aan het verbeteren van de reputatie van Erasmus Universiteit Rotterdam als internationale leider in de gezondheidseconomie: “Professor Van Doorslaer is echt een voorbeeld van iemand die een sterke maatschappelijke impact heeft door zijn fundamentele onderzoek in de gezondheidseconomie. Daarmee leeft hij het motto van onze universiteit: Making Minds Matter.”

Voorafgaand aan zijn afscheidsrede vond het symposium ‘Health Economics: what’s next?’ plaats. Hier werd een nieuwe, jaarlijkse prijs voor gezondheidseconomie aangekondigd, genaamd de Eddy Van Doorslaer Award. Deze benadrukt zijn enorme en blijvende invloed in het veld. Daarnaast is door het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam de Desiderius onderscheiding aan de hoogleraar toegekend. Dit is een prestigieuze erkenning voor leden van de academische gemeenschap die zichzelf buitengewoon nuttig hebben gemaakt voor de universiteit en de samenleving.

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Patricia Kemp via communicatie@eshpm.eur.nl of 010- 408 8878.

Wilt u de afscheidsrede van prof.dr. Van Doorslaer terugzien? Dan kunt u het hier terugkijken.

In de aanloop naar zijn afscheid is prof.dr. Van Doorslaer geïnterviewd door twee collega’s.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen