Een homogene stad bestaat niet

"Steden zijn geen homogene plaatsen, ze worden gekenmerkt door heterogeniteit. Dit wil zeggen dat er mensen van verschillende rangen en standen naast elkaar leven", aldus Maria Schiller, VCC themaleider Inclusieve Steden en Diversiteit. "Inclusiviteit in steden is het streven naar meer gelijke levenskansen voor iedereen die in een stad woont." In dit interview vertelt Maria ons hoe we de dynamiek van migratie en diversiteit in Europa beter kunnen vatten en begrijpen. 

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in diversiteit en inclusiviteit?   

Ik denk dat het heel ver teruggaat, toen naar ik voor het eerst werd geconfronteerd met het idee van een homogene samenleving die verstoord wordt door verschillen of door de komst van immigranten. Ik was altijd erg over dit narratief: hoe sterk het narratief is en hoe overtuigd mensen ervan kunnen zijn. Ik was en ben nog steeds gefascineerd door de vraag of, wanneer en hoe mensen en instellingen dit narratief veranderen. 

In mijn onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in bestuurlijke reacties op stedelijke diversiteit en hoe overheids- en niet-overheidsinstanties samenwerken aan meer inclusieve steden. Het deel van mijn werk waar ik het meest van houd is wanneer ik mijn tijd kan besteden aan het observeren van alledaagse praktijken waardoor zo'n verhaal in twijfel wordt getrokken en uiteindelijk wordt veranderd. 

En wat zijn jouw doelen als themaleider binnen Vital Cities and Citizens? 

Eén doel is het stimuleren van interdisciplinaire maar ook interuniversitaire samenwerking. Binnen de Erasmus Universiteit werken zoveel interessante wetenschappers aan stedelijke vraagstukken, maar in ons dagelijks werk komen we er soms niet aan toe om met elkaar te praten. En VCC biedt ons de mogelijkheid om samen na te denken en te discussiëren over hoe we vraagstukken rond slimme, veerkrachtige, duurzame, diverse en inclusieve steden kunnen aanpakken. 

Een tweede doel is maatschappelijke impact. Binnen VCC starten we activiteiten en projecten om ons onderzoek betekenisvol te maken voor steden en om samen te werken met stakeholders in deze steden. 

En is er een discipline waar je meer over zou willen weten of waar je je meer mee zou willen bezighouden? 

Een discipline die ik altijd interessant vind om van te leren als het gaat om migratie en integratie is geschiedenis. Historici kunnen een fascinerend perspectief bieden op de hedendaagse reacties op migratie en diversiteit door onze perceptie van het nieuwe karakter van deze kwesties te corrigeren en inzicht te bieden in hoe er in het verleden met migratie en diversiteit is omgegaan. 

Ik ben dankbaar voor de kans om over de disciplines heen kennis uit te wisselen met mijn collega-themaleider Isabel Awad Cherit, die een achtergrond heeft in media en communicatie. Met Isabel deel ik een passie om te werken aan het thema van diversiteit en inclusie in de stad waar we allebei wonen, Rotterdam!

Hoe maken jullie op dit moment impact?  

Samen met Isabel en met de hulp van onderzoeksassistenten zijn we een project gestart genaamd 'Remapping Rotterdam', wat probeert de actoren die op dit moment betrokken zijn op het gebied van inclusie en diversiteit in Rotterdam 'in kaart te brengen' en de netwerken van deze actoren te begrijpen. We willen dit gebruiken voor een aantal activiteiten om actoren bij elkaar te brengen, zoals een speurtocht, waarbij onderzoekers en praktijkmensen elkaar ontmoeten en de ruimte hebben om uit te wisselen en samen te werken.   

Onlangs hebben we ook de handen ineengeslagen met andere onderzoekers van de EUR, samen met de gemeente Rotterdam en RADAR over inclusiviteit in Rotterdam. Als onderdeel van dit project zal een inclusiviteitsdashboard worden gecreëerd en zal kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd om bestaande stedelijke praktijken voor het aanpakken van discriminatie en uitsluiting te beoordelen. 

Daarnaast heb ik onlangs een verkennend onderzoek afgerond naar het differentiële ondersteuningsaanbod voor hoogopgeleide immigranten en vluchtelingen. On onze inzichten met het bredere publiek te delen, hebben Leonieke van Dordrecht en ik recent een blog post gepubliceerd en gaf ik een keynote lezing op de slotconferentie van het URBACT-stadsnetwerk "Welcoming international talent", waar ik onze bevindingen kon besproken met expat centers vanuit heel Europa.  

Je vertelde over jouw huidige onderzoeksprojecten in Rotterdam. Is jouw onderzoek ook relevant voor andere steden? 

In eerdere onderzoeken heb ik vaak met stedelijke beleidsmedewerkers uit verschillende Europese landen samengewerkt en ik ben van mening dat veel steden kunnen leren van een vergelijking van verschillende stedelijke ervaringen en benaderingen. Op dit moment vind ik het erg leuk om onderzoek te doen in Rotterdam, omdat ik hier woon, maar ik hoop zeker dat er in de toekomst mogelijkheden ontstaan om inzichten uit Rotterdam te delen en te vergelijken met inzichten uit andere steden.

En hoe zou je jouw onderwijsactiviteiten willen verbinden met de praktijk?  

Als coördinator van het LDE-masterprogramma Governance of Migration and Diversity (GMD) ben ik verantwoordelijk voor een programma dat elk jaar een grote groep internationale en Nederlandse studenten verwelkomt die zich willen ontwikkelen tot experts op het gebied van migratie en diversiteit. De studenten zijn zeer gepassioneerd en geïnteresseerd in het leren van onderzoek.  
Een van de manieren waarop we onderwijs met elkaar kunnen verbinden is door ons lopende onderzoek in ons programma in te brengen, erover te praten in onze lessen en studenten erbij te betrekken door middel van kleine opdrachten. 

Een andere mogelijkheid is om onze studenten te betrekken bij het onderzoek zelf. Dit jaar hebben we twee master thesis projecten opgezet, waarin studenten betrokken zijn bij lopend onderzoek dat we samen met de gemeente Den Haag en Rotterdam uitvoeren. Dit is een onderdeel van hun masterscriptie. Als deze pilot een succes wordt, willen wij dit model de komende jaren herhalen en uitbreiden. 

Tot slot, wat is volgens jou een vitale stad? 

Ik zou zeggen dat een vitale stad een stad in ontwikkeling is. Het is een stad die nog niet af is en waar verschillende mensen naast elkaar en met elkaar leven. Het is ook een stad waar het oké is om naast elkaar te leven. Het is een stad met mogelijkheden om met elkaar in aanraking te komen en elkaar te ontmoeten. 

Een ander belangrijk aspect van vitaliteit is voor mij dat er een voortdurende inspanning moet zijn om uitsluiting aan te pakken en discriminatie te bestrijden. Ik denk dus dat een vitale stad een stad is waar verschillende overheids- en niet-overheidsactoren de visie hebben om van de stad een plek te maken waar iedereen een eerlijke kans krijgt. Het is een stad met een kritische massa aan gedreven mensen die voortdurend deze visie verdedigen en ernaar toe werken.

Onderzoeker
Meer informatie

Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Gerelateerde content
Leonieke van Dordrecht en Maria Schiller doen onderzoek naar de rol van economische overwegingen in de beleidsvorming rond migratie gerelateerde diversiteit...
Gerelateerde opleiding
Master Governance of Migration and Diversity - Public Administration: A specific focus on policies, politics and governments at various levels: Read more.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen