Een nuchtere blik op de kosten en baten van alcohol

Een nuchtere blik op de kosten en baten van alcohol

Alcohol levert de samenleving meer op dan het kost. Dat stellen hoogleraar openbare financiën en economisch beleid Bas Jacobs, en promovendi Matthijs Oosterveen en Albert Jan Hummel van Erasmus School of Economics. In een artikel in vakblad Economisch Statistische Berichten halen zij daarmee het recente rapport van onderzoeksinstituut RIVM onderuit.

Eén van de grootste fouten die benoemd wordt, heeft betrekking op het dubbel rekenen van private kosten. Dat houdt het volgende in: in het rapport van de RIVM worden kosten als vroegtijdig overlijden en verlies in arbeidsproductiviteit afgetrokken van het consumentensurplus. De drie economen stellen echter dat consumenten dit zelf al meenemen in hun beslissing. Het is volgens de onderzoekers onnodig om zulke overwegingen af te trekken van het consumentensurplus, omdat het hierin al verwerkt zou zijn.

Jacobs, Oosterveen en Hummel stellen dat het RIVM het onderzoek beter over kan doen: “Onze berekeningen suggereren dat de maatschappelijke baten van alcohol mogelijk miljarden euro’s hoger liggen dan het RIVM-rapport thans becijfert.” Zij benadrukken hierbij dat de getallen niet als bewijs gezien dienen te worden, maar als aanleiding voor verder onderzoek.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in vakblad Economisch Statistische Berichten, d.d. 2 november 2016.
Klik hier om meer te te lezen over het onderzoek bij de Volkskrant, d.d. 2 november 2016.
Klik hier om meer te te lezen over het onderzoek bij de Telegraaf, d.d. 2 november 2016.

Zie hieronder voor de column van de hand van Frank Kalshoven zoals verschenen in de Volkskrant, getiteld 'Onderzoekskater'.