Een puzzeltocht naar betere beslissingen in de gezondheidszorg

“Er ontbreken momenteel vier cruciale puzzelstukken, die noodzakelijk zijn om naar die betere beslissingen in de gezondheidszorg te kunnen gaan,” zo zegt prof.dr. Esther de Bekker-Grob. Op vrijdag 11 maart 2022 aanvaardt zij het ambt van bijzonder hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), met de leeropdracht Gezondheidseconomie & Gezondheidspreferenties. Met deze aanstelling geeft zij binnen ESHPM een belangrijke impuls aan het onderzoek in de gezondheidseconomie met in het bijzonder een focus op preferentieonderzoek en keuzemodellering.

De gezondheidszorg staat onder zware druk als gevolg van stijgende uitgaven, een vergrijzende bevolking en hoge prijzen van nieuwe medische behandelopties. Er moeten dan ook moeilijke keuzes gemaakt worden in de gezondheidszorg. Gezien de grote belangen die voor de patiënt en de maatschappij op het spel staan, zowel in termen van uitgaven als in baten, moeten deze keuzes met zorg gemaakt maken. Esther de Bekker-Grobs rede, ‘Met Zorg Kiezen’, gaat vanuit een brede waardering-invalshoek in op het streven naar optimale beslissingen in de gezondheidszorg voor zowel patiënt als maatschappij.

Theoretische en methodologische uitdagingen

Er wordt duidelijk gemaakt dat tenminste een viertal theoretische en methodologische uitdagingen overwonnen moet worden om dit te kunnen bewerkstelligen. Ten eerste, keuzegedrag van patiënten voorspellen. Hiermee zouden suboptimale beleidsbeslissingen, gissen-en-missen implementaties en vraag-en-aanbod disbalansen voorkomen kunnen worden. Ten tweede, voorkeuren van patiënten valide en betrouwbaar meten. Hiermee zou de zorg beter op de behoeften van de patiënt afgestemd kunnen worden en daarmee therapieontrouw en verspilling in de gezondheidszorg voorkomen worden. Ten derde, alle baten van een gezondheidsinterventie meten. Hiermee zouden incomplete economische evaluaties in de zorg voorkomen kunnen worden. Ten vierde, het ontwikkelen van een ‘Full Health Technology Assessment’ raamwerk. Met dit raamwerk zou een eerlijke en transparante verdeling van schaarse middelen tussen de verschillende zorgdomeinen (preventie, genezing en zorg) mogelijk zijn. Dit raamwerk houdt namelijk rekening met alle kosten en alle baten van gezondheidsinterventies, waarin ook expliciet aandacht is voor patiëntvoorkeuren. Met het oplossen van dit viertal uitdagingen middels gedegen wetenschappelijk onderzoek wordt de weg vrijgemaakt om optimale beslissingen in de gezondheidszorg te bewerkstelligen voor zowel patiënt als maatschappij.

“Deze onderzoeksagenda vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Namelijk een multidisciplinaire aanpak op het grensvlak van de economische, econometrische, gedragseconomische en medische wetenschappen,” zegt de Bekker-Grob. “Dit is nodig om zo de huidige kennis en methodologie vooruit te helpen naar een punt waar het effectief aanpakken van urgente uitdagingen op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg haalbaar is.”

Symposium

Voorafgaand aan deze oratie vindt het Symposium ‘Choosing Carefully: Patient preferences in healthcare decision-making: from theory to practice’ plaats. Tijdens dit symposium wordt, onder leiding van prof.dr. Maureen Rutten-van Mölken (ESHPM), vanuit een brede waardering-invalshoek ingegaan op het streven naar optimale beslissingen in de gezondheidszorg voor zowel patiënt als maatschappij. Sprekers zijn prof.dr. Diana Delnoij (ZiN), prof.dr. Peter Mol (CBG/UMCG), dr. Jorien Veldwijk (ESHPM) en prof.dr. Caspar Chorus (TU Delft). Lees hier meer over het symposium of volg het online. 

Oratie

De oratie start om 16.00 uur in de Aula, Erasmus Building op Campus Woudestein. U bent van harte welkom dit live bij te wonen of mee te kijken via de livestream.

Professor

Prof.dr. Esther de Bekker-Grob

CV

Prof.dr. Esther de Bekker-Grob (1978) is hoogleraar Gezondheidseconomie & Gezondheidspreferenties bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is afgestudeerd in de gezondheids-wetenschappen aan de Universiteit Maastricht in 2005. Vervolgens kwam zij in dienst van het Erasmus MC waarbij zij tot 2016 achter-eenvolgens werkzaam was als promovendus, postdoc en universitair docent. In de tussentijd promoveerde zij in 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Discrete keuze experimenten in de gezondheidszorg: theorie en toepassingen’.

Sinds 2016 werkt zij bij ESHPM, eerst als universitair hoofddocent en recent als hoogleraar met als voornaamste aandachtsgebieden gezondheidseconomie en gezondheidspreferenties. Daarnaast is zij directeur van het interfacultaire ‘Erasmus Choice Modelling Centre’ (www.eur.nl/ecmc) en directeur bij de ‘International Academy of Health Preference Research’ (www.iahpr.org). Tevens is zij een Veni- en Vidi-laureaat van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen