Eerste exemplaar herziene druk 'Prijs van Gelijkheid' voor staatssecretaris Eric Wiebes

Eerste exemplaar herziene druk 'Prijs van Gelijkheid' voor

Op donderdag 10 september 2015 vond de presentatie plaats van de volledig herziene derde druk van het boek ‘De prijs van gelijkheid’ van prof.dr. Bas Jacobs, hoogleraar economisch beleid en overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics. Het eerste exemplaar werd in Den Haag uitgereikt aan staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes.

In de volledig herziene derde druk van ‘De prijs van gelijkheid’ gaat econoom Bas Jacobs op zoek naar de heilige graal van de welvaartseconomie. Hoe kunnen inkomen en vermogen zo doelmatig mogelijk worden herverdeeld? Herverdeling is kostbaar. De maatschappelijke welvaart daalt gemiddeld met tien cent per herverdeelde euro. En de laatste euro herverdeling – de prijs van gelijkheid – kost zelfs 50 cent. Jacobs toont aan dat veel overheidsbeleid doelmatig noch rechtvaardig is. De progressie van de inkomstenbelasting is niet optimaal. De werkende armen zouden veel minder belasting moeten betalen en de middengroepen juist meer. Werkende armen zijn ook veel beter geholpen met een lager minimumloon in ruil voor belastingverlaging. Het toptarief op arbeidsinkomen knijpt de rijken nu maximaal uit. Vermogensinkomsten en -winsten moeten volgens Jacobs wel worden belast en de erfenisbelastingen kunnen omhoog. Grootschalige subsidies op pensioenen en huizen kunnen worden afgebroken. De vlaktaks vindt Jacobs een economisch onzinnig idee. En het basisinkomen is het meest ondoelmatige herverdelingsbeleid denkbaar. Eén btw-tarief is goed, maar bij verdere vergroening van de belastingen heeft Jacobs twijfels.

Rick van der Ploeg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Oxford en de Vrije Universiteit Amsterdam: ‘De prijs van gelijkheid toont aan hoe een rechtvaardige belastingheffing te realiseren tegen de laagste kosten. Bas Jacobs kan dit bevlogen en scherp aan een groot publiek overbrengen. Hij voegt zich moeiteloos in het eminente gezelschap van topwetenschappers als Stiglitz en Piketty.’

Sijbren Cnossen, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Pretoria en directieadviseur van het CPB: ‘Dit is een van de meest krachtige en bewogen analyses van de economie van belastingheffing in ons land. Een buitengewoon boek: helder, evenwichtig, voortreffelijk en met passie geschreven.’ 

Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek en columnist bij De Volkskrant: ‘Bas Jacobs is een zeldzame econoom. Hij paart wetenschappelijke klasse en onafhankelijkheid in zijn denken aan grote hartstocht voor beleid. En hij schrijft ook nog eens goed. Dit boek is voor alle Nederlanders met een mening over het basisinkomen, een kleptocratentax, vergroening van de belastingen of de sterfbelasting. Vergeet die mening maar even. Eerst Jacobs lezen, dan pas je mening geven.’ 

Ruud de Mooij, onderdirecteur divisie belastingbeleid bij het IMF: ‘Dit boek is een cadeau voor Nederland. Met wetenschappelijk enthousiasme ontpopt Jacobs zich tot de Piketty van de lage landen. Haarscherp en intuïtief toegankelijk. Dit is verplichte literatuur voor alle studenten en Haagse beleidsambtenaren en een absolute aanrader voor iedereen met interesse voor economie en politiek.’

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ronald de Groot, Communication Officer aan Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, 06-53 641 846.