Erasmus onderzoeksprogramma Bestuurskunde krijgt hoogst mogelijke score

Een internationale beoordelingscommissie, voorgezeten door prof. Jean Hartley, concludeert dat de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences een van de meest invloedrijke onderzoeksgroepen bestuurskunde in de wereld heeft. Ook erkent de commissie dat de vakgroep voortreffelijk bijdraagt aan de samenleving en uitstekend is toegerust voor de toekomst. De commissie heeft vier onderzoeksgroepen bestuurskunde in Nederland (Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam) beoordeeld en heeft de groep bestuurskunde van de Erasmus Universiteit op alle evaluatiecriteria de hoogst mogelijke score toegekend.

In haar rapport merkte de commissie het volgende op: “De strategie van Erasmus voor de periode 2014-2019 was om over een toch al hoge lat heen te springen. In de onderzoeksbeoordeling van 2014 werd al opgemerkt dat de kwaliteit, reputatie en output van het programma uitstekend waren. Voor de periode 2014-2019 had het programma de ambitie om internationalisering, innovatie en grondigheid in het onderzoek nog verder te verbeteren. Daarnaast was het onderzoeksprogramma gericht op het versterken van maatschappelijke relevantie, integriteit en diversiteit. Al met al, zoals blijkt uit dit rapport, is de commissie van mening dat het programma deze ambitieuze doelen heeft bereikt.”

De commissie was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de wetenschappelijke output van de groep en de duidelijke strategie voor maatschappelijke relevantie, gebaseerd op (onder meer) kennisvalorisatie en ontwerpbenaderingen waarbij het bestuurskundige onderzoek op een meer oplossingsgerichte manier wordt gebruikt. De commissie waardeerde ook de recente inspanningen om te anticiperen op de pensionering van verschillende internationaal erkende wetenschappers uit de groep, en prees ook de focus op methodologische innovatie en de ondernemersgeest van de groep.

Onderzoeksdirecteur prof. dr. Arwin van Buuren verklaart dat de groep Bestuurskunde verheugd is met de beoordeling van de commissie: "Dit resultaat is een erkenning van de voortdurende inspanningen van onze onderzoekers op het gebied van bestuurskunde om toponderzoek te produceren.” Van Buuren benadrukt de toekomstige ambities en uitdagingen van de groep Bestuurskunde: "We werken aan initiatieven om meerdere talenten te belonen en gediversifieerde loopbaantrajecten voor stafleden mogelijk te maken. Bovendien zijn we nu bezig met de ontwikkeling van een meer inclusief systeem voor de evaluatie van de prestaties van onze staf. Op die manier willen we de agenda blijven bepalen voor het bereiken van onderzoek van topkwaliteit in de wereldwijde gemeenschap van bestuurskundigen, terwijl we ons sterk blijven inzetten voor maatschappelijke impact".

"Als faculteit zijn we trots op de manier waarop Bestuurskunde toponderzoek combineert met een zeer vruchtbare maatschappelijke impactstrategie", reageert vice-decaan onderzoek prof. dr. Semiha Denktaş. "De beoordelingscommissie erkent onze inspanningen om de diversiteit van de onderzoeksgroep te vergroten, open wetenschap te bevorderen en wetenschappelijke integriteit te waarborgen. We zullen op die weg doorgaan".

 

Download het volledige beoordelingsrapport (Engelstalig)

Professor

Prof. dr. Arwin van Buuren

Professor

Prof. dr. Semiha Denktaş

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen