Erasmus SYNC lab ontvangt beurs voor nieuw project: Jongerenparticipatie als uitweg uit drievoudige crisis

De huidige generatie jongeren wordt geconfronteerd met een drievoudige crisis: de coronacrisis, de klimaatcrisis en een sociale ongelijkheidscrisis. Deze maatschappelijke uitdagingen vallen niet binnen landsgrenzen maar vragen mondiale samenwerking. De huidige jongerengeneratie moet deze drievoudige crisis het hoofd bieden. Tegelijkertijd heeft deze generatie een enorme potentie om als ‘agents of change’ voorop te lopen. Onderzoekers van het Erasmus SYNC lab gaan in een tweejarig project jongeren betrekken bij onderzoek en beleid, met als doel dat jongeren beter om kunnen gaan met de drievoudige crisis en kunnen bijdragen aan oplossingen. Tijdens de uitrol van het project gaat er extra aandacht naar het bereiken van ondergerepresenteerde jongeren. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ondersteunt het project via een wetenschapscommunicatie subsidie van €150.000.

Instagram post YoungXperts

Uitbreiding jongerenparticipatie platform YoungXperts

Jonge onderzoekers van het Society, Youth and Neuroscience Connected (SYNC) lab aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelden tijdens de coronacrisis samen met jongeren het platform YoungXperts. In brainstormsessies met jongeren deelden zij wetenschappelijke kennis (the Facts), waarna deze kennis door jongeren werd omgezet naar concrete acties (Take Actions). Acties die de toekomst van jongeren tijdens de coronacrisis konden verbeteren. Dr. Lysanne te Brinke: ‘Tijdens de coronacrisis konden jongeren via deze instagram zien hoe ze hun mentaal welzijn konden verbeteren. Zo deelden we tips van jongeren over hoe zij ondanks de maatregelen toch zoveel mogelijk steun konden zoeken bij hun sociale omgeving. Met de subsidie van NWA kunnen we dit platform verder ontwikkelen. Samen met jongerenorganisaties willen we een landelijk online platform maken dat de stem van jongeren kan laten horen’.

Bereiken van een diverse groep jongeren

Onderzoekers van het SYNC lab merkten de afgelopen jaren dat in de wetenschap niet alle groepen jongeren bereikt worden, waardoor een groot deel van de jongeren ondergerepresenteerd is. Daarom gaan de onderzoekers ook een strategie ontwikkelen om ondergerepresenteerde jongeren te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Dat wetenschap niet alle groepen jongeren bereikt is ook problematisch bij de bestrijding van de drievoudige crisis, omdat deze crises alleen kunnen worden aangepakt als iedereen daaraan bijdraagt. Tot slot, bereikt de wetenschap nu vaak juist niet de groep jongeren die door de coronacrisis en sociale ongelijkheidscrisis extra hard wordt geraakt. De strategie om ondergerepresenteerde jongeren te bereiken wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking jongerenorganisaties en sleutelfiguren die om jongeren heen staan (bijvoorbeeld jongerenwerkers).

Jongerenparticipatie lessen delen met collega-wetenschappers

De onderzoekers vinden het belangrijk om de opgedane kennis en ervaringen te delen met collega-wetenschappers. Te Brinke: ‘Wetenschappers vinden het vaak lastig om jongeren te betrekken bij hun onderzoek. Dat is jammer, want door hun inzichten te betrekken kun je beter aansluiten bij de behoeftes van jongeren. Door gebruik te maken van Open Science willen wij onze stappen en ervaringen inzichtelijk en transparant in kaart brengen zodat zoveel mogelijk wetenschappers hiervan kunnen profiteren’.

Uitvoering in samenwerking met jongerenorganisaties, maatschappelijk partners en wetenschappers

Het project gaat binnenkort van start en heeft een looptijd van twee jaar. Voor dit project werkt het YoungXperts team samen met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (dr. Thijs Bol) en Universiteit Utrecht (prof. dr. Sander Thomaes), diverse jongerenorganisaties (Nationale Jeugdraad, Jonge Klimaatbeweging, studenteninitatief Lieve Mark, Erasmus Verbindt), het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT Op Zuid), de Gemeente Rotterdam en wetenschapsmuseum NEMO.

Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Fabienne van Rossenberg
Onderzoeker
Onderzoeker
Renske van der Cruijsen
Meer informatie

Bekijk de video van YoungXperts in actie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen