Erasmus Universiteit ondertekent Charter Diversiteit

Op 8 februari jl heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) het Charter Diversiteit ondertekend. Daarmee legt de EUR nog eens vast zich actief in te zetten voor meer diversiteit en inclusie op de universiteit. Het Charter wil diversiteit en inclusie op de werkvloer stimuleren en is een initiatief van ‘Diversiteit in bedrijf. Naast de EUR, ondertekende op 8 februari ook o.a. BP Nederland, de Sociaal-Economische Raad (SER), Studelta, CSU en PageGroup het Charter.

Namens de EUR ondertekende secretaris van het College van Bestuur Ann O’Brien. Iedere ondertekenaar van het Charter Diversiteit formuleert daarin minimaal één uitdaging. Onder het motto ‘De winst van verschil’ streeft de Erasmus Universiteit naar een inclusievere campus. De universiteit wil niet alleen divers talent aantrekken, maar ook ervoor zorgen dat talent zich kan ontplooien.

Plan
Binnen zes maanden na ondertekening moet er van alle ondertekenaars van het Charter een plan van aanpak liggen. Jaarlijks rapporteren de deelnemers over de vorderingen, de succesvolle en minder succesvolle praktijkvoorbeelden. Daarmee draagt de EUR samen met ruim 7000 andere Europese ondertekenaars bij aan het kennisplatform ‘Diversiteit in bedrijf’.

Meedansen op het feestje
Tijdens de bijeenkomst benadrukte prof. dr. Hanneke Takkenberg, Chief Diversity Officer bij de EUR, dat diversiteit een grote toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor een duurzame verandering is volgens haar niet alleen diversiteit van belang maar ook een inclusieve cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn. “Je wilt niet alleen voor het feestje worden uitgenodigd, maar ook kunnen meedansen”, aldus Takkenberg.

Ze gaf de aanwezigen mee dat voor de ondertekenaars van de Charter een gezamenlijke uitdaging ligt en verwees hier naar Lead Your Future
, een initiatief dat als missie heeft om de kansen van een nieuwe generatie jonge vrouwen te vergroten. ”We willen dat jonge vrouwen groeien in weerbaarheid en kracht. Dat ze de leiding en verantwoordelijkheid nemen over hun eigen toekomst. Daarvoor moeten ze ook de kans krijgen om met bedrijven en organisaties in contact te komen die de strategische keuze voor gezondheid, diversiteit en inclusie hebben gemaakt. Samen kunnen zij bouwen aan een succesvolle toekomst.”

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 of E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief