Erasmus Universiteit Rotterdam benoemt twee Erasmus Professors

Vanaf 1 januari 2023 creëren zij nog meer positieve maatschappelijke impact

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) benoemt dit jaar voor het eerst Erasmus Professors. Zij gaan per 1 januari 2023 aan de slag met de speciale opdracht om de missie van EUR verder te verwezenlijken: het creëren van positieve maatschappelijke impact. Tijdens de viering van het 109-jarig bestaan van de universiteit vanmiddag, maakte Rector Magnificus prof.dr. Annelien Bredenoord bekend dat deze bijzondere posities zijn toebedeeld aan de twee vooraanstaande wetenschappers prof.dr. Eveline Crone en prof.dr. Moniek Buijzen.

Annelien Bredenoord: “Wij zijn zeer verheugd met de benoeming van deze twee hoogleraren op een dergelijke strategische positie. Zij behoren tot de absolute voorhoede in hun vakgebied en zijn voorlopers op het gebied van impact.” De Erasmus Professors moeten het academisch intellectueel klimaat stimuleren en wetenschappers met elkaar in verbinding brengen. Er wordt van hen verwacht dat ze samenwerken aan het creëren van multidisciplinaire sociale impact voor de EUR vanuit verschillende disciplines, met verschillende ervaringen en expertises. “Eveline Crone en Moniek Buijzen hebben al in vele opzichten laten zien dat zij excelleren in dergelijke samenwerking en dat zij in staat zijn om onderzoek en onderwijs te realiseren dat disciplines, faculteiten en zelfs organisaties overstijgt”, aldus Bredenoord.

De Erasmus Professors worden voor een periode van vijf jaar benoemd. Daarin krijgen zij ruimte en budget om ambitieuze doelstellingen te realiseren. Vanaf nu wordt jaarlijks een nieuwe Erasmus Professor aangesteld, telkens voor de duur van vijf jaar. In uitzonderlijke gevallen zou deze periode éénmalig kunnen worden verlengd. De bedoeling is op deze wijze een pool van Erasmus Professors te creëren die ieder vanuit hun eigen achtergrond en expertise samenwerken volgens een interdisciplinaire, interfacultaire aanpak en over de muren van EUR heen, om positieve maatschappelijk impact te creëren.  

Samenwerken creëert impact

Prof.dr. Eveline Crone, hoogleraar Development Neuroscience in Society en prof.dr. Moniek Buijzen, hoogleraar Communicatie en Gedragsverandering voelen zich op hun beurt vereerd dat zij op deze positie van Erasmus Professor worden aangesteld. “Je zou kunnen zeggen dat alles wat zich tot nog toe in onze carrière afspeelde een aanloop was naar deze functie van Erasmus Professor”, aldus de twee hoogleraren. “Bovendien hebben we in de afgelopen twee Corona-jaren ervaren dat we goed en graag kunnen en willen samenwerken. We noemen elkaar ook wel gekscherend ‘Corona lockdown buddies’. En dat is precies wat we willen uitdragen: met elkaar samenwerken creëert veel meer impact.”

“Je zou kunnen zeggen dat alles wat zich tot nog toe in onze carrière afspeelde een aanloop was naar deze functie van Erasmus Professor”

Crone en Buijzen hebben voor ogen om maatschappelijke problemen aan te pakken door middel van co-creatie met stakeholders. Ze borduren daarmee in feite voort op de vele ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden die ze in de afgelopen jaren al hebben gerealiseerd. Deze leerstoel stelt hen in staat om nog meer op die onderzoeksgebieden uit te proberen en in gang te zetten en om er meer aandacht door en voor te genereren. Verder willen zij onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar brengen. Daarbij zouden ze meer willen werken met wetenschapsnetwerken. “In feite zien we deze leerstoelen niet als een individuele positie, maar zouden ze moeten leiden tot een gezamenlijke wetenschappelijke Erasmus-tafel waaraan iedereen zou moeten kunnen aanschuiven”, geven Buijzen en Crone aan. Daarbij willen zij ook jonge onderzoekers en studenten blijven betrekken, bijvoorbeeld door mentorschap.

Eveline Crone tussen collega's. Je ziet een groep van 9 onderzoekers verspreid over een trap staan en zitten. Middenvoor zit Eveline Crone. Het is op de trappen voor het Erasmus Building op Campus Woudestein.
Eveline Crone (middenvoor) tussen collega's

Voorlopers

Prof.dr. Eveline Crone is hoogleraar Developmental Neuroscience in Society aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Zij leidt het SYNC lab (Society, Youth and Neuroscience Connected). Binnen dit initiatief werken de onderzoekers vanuit verschillende disciplines, zoals hersen- en gedragsonderzoek, samen om te begrijpen hoe jongeren zich ontwikkelen tot actieve leden van de samenleving. Verder geeft Crone leiding aan het onderzoeksconsortium GUTS: Growing Up Together in Society, dat in mei 2022 is gehonoreerd met een Zwaartekrachtsubsidie van 22 miljoen euro. Doel van dit onderzoeksproject is te ontdekken hoe jongeren succesvol kunnen opgroeien en bijdragen aan de huidige en toekomstige maatschappij. Het consortium bestaat uit negentien onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Daarnaast heeft Crone een voortrekkersrol in Healthy Start, een onderzoeksprogramma met collega’s van EUR, Erasmus MC en TU Delft in het kader van de convergentie tussen deze drie instellingen.

Moniek Buijzen (links)

Prof.dr. Moniek Buijzen is hoogleraar Communicatie en Gedragsverandering aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Zij is betrokken bij het consortium ‘De algoritmische samenleving’ (ALGOSOC), dat in mei 2022 is gehonoreerd met een Zwaartekrachtsubsidie van 21,3 miljoen euro. Dit programma onderzoekt hoe binnen de ontwikkeling van (semi-)geautomatiseerde processen (zoals Artificiële Intelligentie - AI) publieke waarden en mensenrechten kunnen worden gewaarborgd. Buijzen is verder wetenschappelijk leidinggevende van het Erasmus Initiative programma ‘Societal Impact of Artificial Intelligence’. Binnen dit innovatieve en interdisciplinaire programma bepalen de onderzoekers samen met de belangrijkste betrokkenen de kaders voor het gebruik van AI dat mens en maatschappij ten goede komt. Ook geeft Buijzen leiding aan het Movez Lab. Hierbinnen vinden diverse onderzoeksprojecten plaats (SocialMovez, MediaMovez, AiMovez) die gericht zijn op het inzetten van (online) media bij het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van jonge (online) media-gebruikers. Hiervoor werken de onderzoekers binnen het Movez Lab samen met een groot aantal Nederlandse netwerkorganisaties en (onderzoeks)instituten.

Professor
Professor
Meer informatie

Dies natalis

Gerelateerde content

Toekomstige generaties als middelpunt van de 109de dies natalis

Veerkrachtige steden en samenlevingen voor toekomstige generaties stonden centraal tijdens de 109de dies natalis van Erasmus Universiteit Rotterdam.
Cortege van dies natalis 2022
Gerelateerde links
109e dies natalis: Building Resilient and Inclusive Cities and Societies

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen