Erasmus Universiteit Rotterdam lanceert de Dilemma Game app

Dilemma Game App - Afbeelding 2.0

Wetenschappers doen hun werk in een wereld die steeds complexer wordt. Zij krijgen regelmatig te maken met (nieuwe) dilemma’s op gebied van wetenschappelijke integriteit. Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het belangrijk dat wetenschappers, jong en oud, dilemma’s met elkaar kunnen bespreken in een open en veilige omgeving. Op 7 juli is dan ook de vernieuwde Dilemma Game app gelanceerd.

EUR stimuleert gesprekken over dilemma’s al op verschillende manieren. Een hulpmiddel dat ze daarvoor enkele jaren geleden ontwikkelde is de Dilemma Game. Deze wordt veel gebruikt, zowel door de eigen onderzoekers als door andere universiteiten. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar de game en de behoefte hem ‘anytime, anywhere’ te kunnen inzetten lanceerde Erasmus Universiteit op 7 juli de vernieuwde Dilemma Game app. 

Thumbnail for dilemma game app

Dilemma Game App

Dilemma van de maand

Wie de Dilemma Game app downloadt kan hem individueel spelen, maar ook met een groep. In de nieuwe optie ‘lecture mode’ kan de game bovendien nu ook gespeeld worden met grote groepen, bijvoorbeeld tijdens colleges.

Spelers kunnen dilemma’s selecteren op thema en doelgroep. Iedere maand wordt een nieuw dilemma toegevoegd. Wanneer spelers hun voorkeur invoeren, zien ze vervolgens hoe anderen erover denken. Ook krijgen zij de visie te zien van een expert op gebied van wetenschappelijke integriteit. Tenslotte kunnen zij zelf een dilemma indienen. Een reviewboard beoordeelt alle ingediende vragen en antwoorden en bepaalt welke dilemma’s worden toegevoegd.

De app is ontwikkeld in gesprek met promovendi, (senior) onderzoekers en integriteits-experts. De Dilemma Game app kan vanaf 7 juli worden gedownload bij de App Store en Google Play Store.

Belangrijke bijdrage aan zorgplicht universiteit

Samenwerking aan een open onderzoekscultuur is voor de EUR een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de nieuwe missie ‘Creating positive societal impact’. De komende jaren wordt ingezet op meer verbinding met en betrokkenheid bij onderzoek (en onderwijs) van maatschappelijke partners. In die samenwerking zullen nieuwe dilemma’s naar voren komen. Denk aan het delen van onderzoekdata of apparatuur, wijzigingen van de opdracht tijdens onderzoek en dilemma’s op het gebied van wetenschappelijke onafhankelijkheid. 

De universiteit heeft de plicht te zorgen voor een werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en geborgd. Een van de aspecten van deze zorgplicht is zorgen voor een onderzoekcultuur waarbinnen onderzoekers zich voldoende op hun gemak voelen om vragen, problemen en dilemma’s met elkaar en met hun leidinggevenden of onderzoeksleiders te bespreken. De Dilemma Game app draagt hier in belangrijke mate aan bij. 

Meer informatie

Meer informatie over de Dilemma Game App: eur.nl/dilemmagame

Stel je vraag via: dilemmagame@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen