Erasmus Universiteit Rotterdam lanceert nieuwe onderwijsprogramma's voor toekomstige leiders energietransitie

Mirjam Lems

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil de toekomstige leiders van de energietransitie opleiden met nieuwe holistische en multidisciplinaire onderwijsprogramma’s, welke worden ondergebracht bij de business school van de EUR: Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Dit najaar start het eerste executive programma en worden de eerste vakken, keuzevakken en specialisaties rondom energietransitie in de bachelor- en masterfase geïntroduceerd.

De energietransitie is een complex vraagstuk dat - om succesvol te kunnen zijn - een holistische aanpak vereist. Technische innovaties vormen een cruciaal onderdeel van de oplossing, maar kennis over wetgeving, financiën, geopolitiek, economische modellen, kapitaalmarkten, gedrag en sociale innovatie zijn ook essentieel. RSM wil studenten tijdens hun opleiding kennis op laten doen over de energietransitie en geeft het onderwerp een plek in al haar bachelor- en masterstudies. Daarnaast ontwikkelt ze ook programma’s voor executives die op dit moment een leiderschapsrol vervullen.

Samenwerking met convergentiepartner

Veel aandacht in de programma’s zal uitgaan naar benodigde ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, zoals complexiteit en systeemdenken, leiden van transities, stakeholder management en communicatie en storytelling. Om te zorgen dat deze kennis en skills een brede basis krijgen, werkt RSM hiervoor samen met convergentiepartner TU Delft en de andere faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zodat alle aspecten die een rol spelen bij de transitie aan bod komen.

De vraag om met een extra onderwijsprogramma te komen, komt van Rotterdamse alumni die nu zelf op leidinggevende posities actief zijn in het veld. “We zijn een jaar geleden voor het eerst bij elkaar gekomen onder leiding van het Erasmus Trustfonds, omdat we in de praktijk zien dat de uitdaging van de energietransitie groot en complex is. We waren het er unaniem over eens dat het belangrijk is dat studenten al vroeg ervaren en mee kunnen denken hoe zij nu en in de toekomst de energietransitie tot een succes kunnen maken”, aldus Eelco Hoekstra (lid van de raad van bestuur bij SHV Holding, eerder CEO Vopak en voormalig lid van de Adviesraad van RSM) die één van de initiatiefnemers is.

"We moeten met elkaar slim werken aan een rechtvaardige en duurzame energietoekomst voor iedereen"

Prof.dr. Derk Loorbach

Hoogleraar sociaal-economische transities

Rechtvaardige, duurzame energietoekomst voor iedereen

Prof.dr. Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities aan de EUR stemt in: “Met dit nieuwe, veelbelovende initiatief kunnen we meer snelheid maken in het verbinden van onze kennis aan de praktijk van de energietransitie. We moeten met elkaar slim werken aan een rechtvaardige en duurzame energietoekomst voor iedereen.”

Het Erasmus Trustfonds, het steunfonds van de universiteit (ANBI), heeft samen met 15 founding partners voor het Energietransitiefonds 1,5 miljoen euro aan donaties bijeengebracht als startkapitaal voor het opzetten van het nieuwe onderwijsprogramma en beheert deze gelden. De partners zullen de lessen uit de praktijk delen voor de ontwikkeling van het programma, maar EUR is verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van de programma's om de academische integriteit en onafhankelijkheid te waarborgen. Naast de opzet van het onderwijsprogramma is er de intentie om een onderzoeksinstituut op te bouwen.

"Het is onze missie om een ‘force for positive change’ te zijn"

Prof.dr. Ansgar Richter

Decaan RSM

Verandering helpen realiseren kerntaak academische instelling

“Er is veel belangstelling voor het thema energietransitie. Ik ben ongelofelijk blij met de samenwerking met de TU Delft en andere partners waardoor wij een breed initiatief kunnen samenstellen. Het is belangrijk dat de huidige generatie studenten nieuwe wegen in kan slaan en voorbereid is op een van de grootste uitdagingen van het huidig tijdgewricht. Het is onze missie om een ‘force for positive change’ te zijn - en het opleiden van toekomstige leiders die deze verandering helpen realiseren is een kerntaak van onze academische instelling'', zegt Ansgar Richter, decaan bij RSM.

“De huidige industry leaders kunnen zelf hun kennis en ervaring nog een aantal jaren delen, maar dan geven ze het stokje voor deze complexe uitdaging echt door aan de volgende generatie. Wij willen de jonge generatie zo snel mogelijk voeden met kennis en perspectieven uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven en zij zullen ons op hun beurt ook voeden ", aldus Hoekstra. “Ik vind het daarom meer dan geweldig dat RSM het initiatief enthousiast heeft omarmd, omdat ze met ons de urgentie deelt dat er meer nodig is dan alleen technologische kennis om de noodzakelijke transitie in goede banen te leiden.”

Professor

prof.dr. (Derk) DA Loorbach

Professor

Prof.dr. (Ansgar) A Richter

Meer informatie

Voor meer informatie over RSM of dit persbericht kunt u contact opnemen met Willem Koolhaas, Director Corporate Marketing and Communications van RSM, op +31 10 408 2222 of per e-mail wkoolhaas@rsm.nl, of met Margot Bleeker, directeur Erasmus Trustfonds, op +31 10 411 05 96 of per e-mail m.bleeker@trustfonds.nl.

Over RSM

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) behoort tot de top van Europese business schools. RSM richt zich op het ontwikkelen van zakelijke leiders met een internationale carrière die voor positieve verandering kunnen zorgen en zich op een innovatieve manier inzetten voor een duurzame toekomst. RSM biedt een breed scala aan bachelor, master, MBA, PhD en executive programma’s waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot kritische, creatieve, betrokken en samenwerkende denkers en doeners. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van bedrijven, logistiek en handel. Studievoorlichting en activiteiten van RSM voor toekomstige studenten, executives en alumni worden ook aangeboden vanuit ons kantoor in Chengdu, China. Bezoek de RSM website voor meer informatie.

Over Stichting Erasmus Trustfonds

De Stichting Erasmus Trustfonds ondersteunt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), zodat de universiteit kan excelleren en een positieve impact heeft op de Rotterdamse maatschappij en daarbuiten. Dit doet het Erasmus Trustfonds door subsidies aan onderwijs- en onderzoeksprojecten te verstrekken, studiebeurzen uit te keren en diverse andere activiteiten van studenten of medewerkers van de EUR financieel te ondersteunen. De projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning kunnen niet gefinancierd worden uit de reguliere inkomstenstroom van de EUR. Het Erasmus Trustfonds is een algemeen nut beogende instelling met meer dan een eeuw historie. De voorloper van de universiteit ontstond doordat Rotterdamse handelslieden de handen ineensloegen en samen de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hogeschool financierden. Meer weten? Bezoek de website van Stichting Erasmus Trustfonds.

Gerelateerde content

DRIFT versnelt veranderingen naar een eerlijke en duurzame samenleving

Derk Loorbach is directeur van het Dutch Research Institute for Transitions en schudt het liefst aan systemen die moeten veranderen als het gaat om duurzaamheid

Transitie-expert Jan Rotmans blijft positief: "Hoe meer chaos, hoe beter"

Hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid Jan Rotmans zag de veranderende wereld al een tijd nodig. "We staan voor de grootste opgave in 150 jaar.”

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen