ERC Consolidator Grant voor Loes Keijsers voor onderzoek naar opvoeding van pubers

CreativeDesk

Loes Keijsers van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een European Research Council (ERC) Consolidator Grant van 2 miljoen euro ontvangen voor haar onderzoeksproject naar opvoeding van jongeren (PARADOx).

Met haar onderzoek kijkt Keijsers naar steun van ouders tijdens de opvoeding. Over het algemeen geldt: hoe meer steun ouders geven tijdens de opvoeding, hoe beter het gaat met het mentale welbevinden van hun kinderen. In het project PARADOx onderzoekt Keijsers hoe het dan toch kan dat ouders over al het algemeen meer steun bieden, maar tegelijkertijd depressie en angst toenemen bij jongeren. Zou het kunnen dat ouders soms te veel steun geven? En dat dit averechts werkt? Bijvoorbeeld omdat ouders alle problemen oplossen voor hun kind, en kinderen daardoor zelf niet leren veerkrachtig om te gaan met uitdagingen.

Gezinsleven in kaart brengen met smartphone apps

In dit 5-jarige project zal Keijsers met een team van vier jonge onderzoekers een nieuwe theorie ontwikkelen om beter te begrijpen hoe en voor wie te veel steun van ouders de ontwikkeling van het kind kan schaden en voor wie het juist positief bijdraagt aan hun welbevinden. Daarvoor zal ze van 300 gezinnen het dagelijkse leven van uur tot uur en van dag tot dag in kaart te brengen met smartphone apps. Daarmee wordt ontrafeld hoe opvoeding samenhangt met de ontwikkeling van het individuele kind. Samen met methodologen worden nieuwe methoden ontwikkeld om onderliggende niet-lineaire complexe gezinsdynamieken te analyseren. Tot slot zal ze onderzoeken of opvoedadvies, dat specifiek op het individuele gezin is gepersonaliseerd, bijdraagt aan beter welbevinden van jongeren. Dat alles doet ze door jongeren, gezinnen en professionals te betrekken in het onderzoek en bij het ontwerpen van oplossingen.

Prof. dr. Victor Bekkers, decaan ESSB: “Als decaan ben uiteraard zeer trots op Loes Keijsers en de ERC grant die ze heeft binnen gehaald. Deze subsidie stelt ESSB nog meer en beter in staat om zich zowel nationaal als internationaal te positioneren als een vooraanstaand knooppunt, zowel disciplinair als interdisciplinair, voor innovatief onderzoek naar de ontwikkeling en veerkracht van jeugdigen.”

Over de ERC Consolidator Grants

De ERC Consolidator Grant  is bedoeld voor onderzoekers die 7 tot 12 jaar geleden zijn gepromoveerd. Met deze Europese subsidie kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider.

ESSB is zeer succesvol met het binnenhalen van ERC grants. Binnen de faculteit is prof. dr. Loes Keijsers, de tweede onderzoeker die een Consolidator Grant krijgt toegekend. In 2020 ontving prof. dr. Claartje ter Hoeven deze grant. Dit jaar kreeg dr. Jess Bier de ERC Starting Grant. De afgelopen jaren ontvingen prof. dr. Renske Keizer, Prof. dr. Willem Schinkel, dr. Tom Emery en dr. Rianne Kok Starting Grants. Socioloog prof. dr. Pearl Dykstra ontving een Advanced Grant.

Over Loes Keijsers

Loes Keijsers is hoogleraar pedagogiek bij ESSB/DPECS. Met haar onderzoek wil ze beter begrijpen hoe omgevingsfactoren zoals opvoeding en sociale media bijdragen aan het welbevinden van toekomstige generaties. Ze ontwikkelt daarnaast eHealth-applicaties om veerkracht te versterken (GrowIt! App). Recent verwierf zij samen met collega's van het ErasmusMC en TUDelft een NWA subsidie en een Flagship beurs om eHealth voor kinderen te ontwikkelen en evalueren.

Professor
Meer informatie

Ivy van Regteren Altena, communicatie ESSB, 06-81497720, vanregterenaltena@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen