ERC Starting Grant voor Jess Bier voor onderzoek naar hoe digitalisering in de container scheepvaart ongelijkheden opnieuw vormgeeft

haven Rotterdam met schip

Wetenschapssocioloog dr. Jess Bier van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de prestigieuze startsubsidie van 1,5 miljoen van de European Research Council (ERC) toegekend gekregen. Ze gaat onderzoeken hoe en in welke mate digitalisering in de scheepvaart arbeids- en raciale ongelijkheden opnieuw vormgeeft. DIGIPORTS is het eerste etnografische onderzoek naar de digitalisering van de scheepvaart. 

Containervervoer heeft gevolgen voor iedereen die ooit in een winkel of online heeft geshopt. De scheepvaart is de ruggengraat van de wereldeconomie. 90% van alle goederen ter wereld wordt per schip vervoerd. De sector heeft een wereldwijd bereik en een heel divers personeelsbestand. De sector is ook gestructureerd volgens de nationaliteit van de werknemers, wat leidt tot ongelijkheden. Ongelijkheden doen zich voor binnen schepen, waar sommige Europese werknemers systematisch hogere lonen ontvangen, en tussen regio's, waar de arbeidsvoorwaarden verschillen.

Gevolgen van digitalisering van werkprocessen

De scheepvaart ondergaat momenteel snelle veranderingen door de digitalisering van de werkprocessen. Het is onbekend of digitalisering de gelijkheid van werknemers zal bevorderen of belemmeren en voor welke groepen. Technologie kan de vaardigheden van werknemers vergroten en reizen veiliger maken. Toch is het mogelijk dat slechts sommigen daarvan profiteren, terwijl anderen moeilijkheden ondervinden om zich te bekwamen of hun baan helemaal verliezen. Omdat de beloning en de arbeidsomstandigheden op nationaliteit zijn gebaseerd, zal de digitalisering van de scheepvaart waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de racialisering van werk. Racialisering is de wijze waarop praktijken en ideeën over ras worden geconstrueerd en toegepast, en de daarmee samenhangende ongelijkheden.

De eerste etnografische studie over de digitalisering van de scheepvaart

DIGIPORTS is het eerste etnografische onderzoek naar de digitalisering van de scheepvaart. Het zal een geïntegreerde analyse bieden van hoe digitalisering arbeids- en raciale ongelijkheden opnieuw vormgeeft. Het project loopt van 2022 tot 2026 en dr. Bier werkt samen met twee promovendi en een postdoctoraal onderzoeker.

Dr. Bier: "Dit project is een innovatieve combinatie van kritische logistiek en algoritmestudies. We gaan onderzoeken hoe de implementatie van digitale infrastructuren vier processen van racialisering opnieuw vormgeeft: de verplaatsing, de classificatie, het potentieel voor criminalisering, en de daarmee samenhangende precarisering van werk, of de ongunstige en onzekere status van werk." Dr. Bier zal een vierdelig raamwerk ontwikkelen voor het bestuderen van hoe systematisch racialisering werkt door geïnstitutionaliseerde praktijken en infrastructuren, en de basis leggen voor het nieuwe interdisciplinaire veld van digitale logistiek studies. 

Over de ERC-subsidies voor starters

Met de ERC Starting Grants streeft de Europese Unie ernaar talentvolle onderzoeksleiders te ondersteunen die op het punt staan hun eigen onafhankelijk onderzoeksteam op te richten. Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is zeer succesvol met het binnenhalen van ERC grants. De afgelopen jaren gingen dr. Tom Emery, professor Renske Keizer, dr. Rianne Kok en hoogleraar Willem Schinkel, haar met een Starting grant voor. In 2012 ontving socioloog hoogleraar Pearl Dykstra een Advanced Grant en in 2020 ontving hoogleraar Claartje ter Hoeven de Consolidator Grant.

Over Jess Bier

Dr. Jess Bier is universitair docent stadssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze houdt zich bezig met de sociale en politieke impact van wetenschappelijke en technische kennis. In 2014 promoveerde dr. Bier in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Maastricht, die werd bekroond met de 2016 proefschriftprijs van de Universiteit Maastricht. Ze is de auteur van het boek Mapping Israel, Mapping Palestine: How Occupied Landscapes Shape Scientific Knowledge, gepubliceerd in 2017 door MIT Press. Van 2013 tot 2016 was ze als postdoctoraal onderzoeker in een ERC-gefinancierd onderzoeksproject onder leiding van hoogleraar Willem Schinkel. In 2018 ontving ze een EUR Fellowship.

Universitair Docent
Meer informatie

Marjolein Kooistra, persvoorlichter ESSB | kooistra@essb.eur.nl + 31 6 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen