Eredoctoraat voor John Hauser namens Erasmus School of Economics

Op dinsdag 8 november vierde Erasmus Universiteit Rotterdam de 103e Dies Natalis, met als thema ‘Consumer Behaviour in the Digital Economy’. De sterke onderzoeksdiscipline Marketingwetenschap stond centraal tijdens deze viering, wat tot uitdrukking werd gebracht door de uitreiking van eredoctoraten aan twee vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers op dit gebied: Dan Ariely namens Rotterdam School of Management en John Hauser namens Erasmus School of Economics. 

John Hauser, Kirin hoogleraar Marketing aan M.I.T.'s Sloan School of Management, ontving het eredoctoraat vanwege zijn onderzoeksbijdragen op het gebied van marketing en zijn centrale rol in de consolidatie van de marketingwetenschap als een wetenschappelijk gebied. Dan Ariely, James B. Duke hoogleraar Psychologie en Behavioral Economics aan Duke University, kreeg een eredoctoraat vanwege de impact en valorisatie van zijn innovatieve onderzoek op het gebied van ‘consumer decision making’.

In zijn speech ging John Hauser in op de ontwikkeling van marketing wetenschap, van het eerste gebruik van statistieken tot en met digitalisering. Volgens Hauser is de volgende stap ‘machine learning’: op basis van allerlei data precies weten wat individuele consumenten willen. “We bereiken nu het punt waarbij machines en mensen samen een zo duidelijk mogelijk beeld maken van wat de consument wil in nieuwe producten.”

Dan Ariely ging in op menselijk gedrag en irrationaliteit. Volgens hem is een consument niet een ‘homo economicus’ die altijd optimaal gedrag vertoont. “Mensen vertonen irrationeel gedrag. Dat biedt gelukkig ruimte voor verbetering.” Mensen kunnen worden gestimuleerd om hun gedrag aan te passen door zaken expliciet zichtbaar te maken, stelde Ariely.

Tijdens de viering in de aula verzorgde alumna Neelie Kroes een gastrede over de kansen die digitalisering (de vierde Industriële Revolutie) biedt om mensen met elkaar te verbinden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de 103e Dies Natalis, klik hier.