ESE-economen: ‘Rutte te optimistisch’

ESE-economen: ‘Rutte te optimistisch’

Premier Rutte is veel te optimistisch over de kansen op een omslag in de economie. Dat vindt een tiental vooraanstaande economen, blijkt uit een rondgang van de NOS op woensdag 17 april 2013. Acht van de tien economen achten het buitengewoon onwaarschijnlijk of helemaal uitgesloten dat de economie dit jaar nog gaat groeien. Onder deze 10 economen bevinden zich Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid, Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie en Casper de Vries, tevens hoogleraar monetaire economie, allen gelieerd aan Erasmus School of Economics.

‘Totaal ongefundeerd wensdenken’, aldus Jacobs. ‘De ramingen van het CPB zijn juist veel te optimistisch. Ze houden te weinig rekening met alle bezuinigingen en lastenverzwaringen waar we dit jaar nog mee te maken hebben.’

Ivo Arnold wijst erop dat het volstrekt onduidelijk is waar het kabinet de hoop op baseert. ’Waar moet de groei vandaan komen? Consumenten zien nog steeds dat hun huis en pensioen minder waard worden. Ik kan niet geloven dat het sociaal akkoord en het woonakkoord het vertrouwen terug kunnen brengen.’

Casper de Vries ziet een aantrekking van de wereldhandel als enige uitweg. ‘De eurocrisis en de onzekerheid over de bankenunie duren voort. En de ons omliggende landen, behalve Duitsland, ervaren ook groeivertragingen.’ 

Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel op de website van de NOS d.d. woensdag 7 april 2013.