ESHPM en Vilans doen onderzoek naar toekomstbestendig maken van medisch-generalistische zorg in de regio

De komende jaren werken onderzoekers van de EUR samen met Vilans en daarbinnen Waardigheid & Trots in de Regio (WIR) aan het toekomstbestendig maken en het regionaal inrichten van de medisch-generalistische zorg aan kwetsbare cliënten in het programma MGZ in de Regio.

Zowel in de ouderenzorg als in de verstandelijk gehandicaptenzorg staat de medisch-generalistische zorg onder druk door grote personeelstekorten. Dit betreft de zorg die geleverd wordt in het samenspel tussen huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Het streven om mensen langer thuis te laten wonen brengt met zich mee dat steeds meer complexe patiënten thuis moeten worden behandeld. Regionale samenwerking tussen eerstelijnszorg en intramurale zorg in zorginstellingen wordt gezien als een belangrijke strategie om deze zorg ook in de toekomst te kunnen borgen.
 
Dit roept echter ook nieuwe dilemma’s en bestuurlijke vraagstukken op, zowel binnen de regio als in landelijk beleid, niet in de laatste plaats naar wat de veranderingen gaan betekenen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Onderzoekers van de EUR, Jitse Schuurmans, Iris Wallenburg en Roland Bal van de afdeling healthcare governance (Erasmus School of Health Policy & Management) hebben van VWS subsidie gekregen om de komende jaren initiatieven te volgen in het toekomstbestendig maken van medisch-generalistische zorg aan kwetsbare cliënten.
 
Daarbij continueren zij het werk dat zij de laatste vier jaar hebben uitgevoerd binnen het programma Duurzame Medische Zorg in de regio. Het nieuwe programma wordt uitgevoerd samen met Vilans, en in nauwe samenwerking met een groot aantal zorgorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, belangenbehartigers en het ministerie van VWS. Het onderzoek heeft als doel om inzichten te genereren in werkende mechanismes van regionale samenwerking. Doel daarbij is ook om lessen te trekken voor het beleid en voor de zorgpraktijk m.b.t. het anders organiseren van de medisch-generalistische zorg in tijden van schaarste.   

Professor
Universitair Hoofddocent
Universitair Docent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen