ESHPM mede-initiatiefnemer van Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

Twaalf representatievelingen van de twaalf organisaties die AWOZ oprichtten en het contract ondertekenen

Elf Zeeuwse organisaties, de provincie Zeeland en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) werken samen in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) om zo samen de kwaliteit van leven en welzijn van ouderen in Zeeland te verbeteren. Dit doen zij bijvoorbeeld met projecten als werken op afstand met een 'slimme bril', projecten over eenzaamheid en onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Deelnemers aan de academische werkplaats zijn ouderen(zorg)organisaties, ziekenhuis, kennisinstituten, de GGD en de provincie. Samen werken zij aan de thema’s: gezond blijven, zorg thuis, zorgtechnologie en arbeid en onderwijs. De academische werkplaats brengt praktijk, onderzoek en beleid samen in de ontwikkeling, uitwisseling en implementatie van kennis. Ouderen werken en denken actief mee. AWOZ voert praktijkgestuurde onderzoeksprojecten uit vanuit een gezamenlijk onderzoeksprogramma; zorginnovaties die bewezen effectief en doelmatig zijn, worden verspreid en geïmplementeerd; en uitwisseling van kennis vindt plaats in elke fase van onderzoek en implementatie, ook door middel van (na)scholing en seminars.

Robbert Huijsman, hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg aan ESHPM, is één van de initiatiefnemers van AWOZ en sindsdien voorzitter. “Zeeland vergrijst en ontgroent in hoger tempo dan de rest van Nederland,” zegt hij. “Alle relevante partijen hebben zich in AWOZ verenigd om door gezamenlijke verbetering en innovatie te komen tot een duurzame ouderenzorg, in nauwe samenwerking ook met de doelgroep zelf. Kennis voor de praktijk, voor en met ouderen! Prachtige samenwerking, waaraan meerdere ESHPM-collegae meewerken,” aldus Huijsman.

Inmiddels, na vijf jaar jaren opbouw en pilotten, zijn twaalf partijen aangesloten. Begin februari is de samenwerkingsovereenkomst voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland officieel ondertekend.

Binnenkort start vanuit AWOZ en ESHPM ook promotieonderzoek met als onderwerp ‘Eenzaamheid in verpleeghuisssettings’ met als promotor prof.dr. Robbert Huijsman en als co-promotor dr. Gerda Andringa (mede-initiatiefnemer van AWOZ en lector ouderenzorg bij HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt).

Professor
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Academische Werkgroep Ouderenzorg Zeeland. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen